Cập nhật lúc: 20:29, 13/10/2017 [GMT+7]
.

Giải ngân vốn giảm nghèo 2017: Liệu có kịp về đích?


(Báo Quảng Ngãi)- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQG GNBV) năm 2017 đã đi được 3/4 chặng đường, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn 9 tháng qua vẫn chưa đến 20%. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm, các đơn vị phải chạy nước rút để giải ngân vốn cho kịp tiến độ.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều dự án chậm tiến độ

Năm 2017, tổng vốn đầu tư cho Chương trình MTQG GNBV lên đến 333 tỷ đồng. Khoản kinh phí này phân bổ về cho 14 huyện, thành phố và cho Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Sở TT&TT, Ban Dân tộc tỉnh để triển khai 5 dự án giảm nghèo: Chương trình 30a; Chương trình 135;  Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã, ngoài Chương trình 135 và 30a; Chương trình truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Chương trình nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát, đánh giá chương trình.

Tiểu Dự án liên quan đến nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các địa phương đặc biệt khó khăn năm 2017 được Trung ương bố trí gần 1,6 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa thể triển khai.
Tiểu Dự án liên quan đến nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các địa phương đặc biệt khó khăn năm 2017 được Trung ương bố trí gần 1,6 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa thể triển khai.


Song, theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH, đến hết quý III/2017,  tiến độ thực hiện 5 dự án vẫn còn quá chậm. Đơn cử như Dự án Chương trình 30a chiếm đến hơn 70% vốn khi được giao hơn 242 tỷ đồng, thực hiện các tiểu dự án như hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo... nhưng đến hết quý III/2017, mới giải ngân được gần 18% kế hoạch vốn. Trong đó, Tiểu dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được giao kế hoạch vốn khoảng 1,6 tỷ đồng, nhưng suốt 9 tháng năm 2017, kết quả thực hiện vẫn chỉ là con số 0.

Tương tự, Chương trình 135, dù được giao 87 tỷ đồng thực hiện các tiểu dự án như hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở tại các xã đặc biệt khó khăn... nhưng sau 9 tháng triển khai, mới thực hiện được khoảng 14% kế hoạch năm. Riêng Tiểu dự án liên quan đến nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn được ngân sách Trung ương bố trí gần 1,6 tỷ đồng để thực hiện, nhưng đến thời điểm này, Ban Dân tộc tỉnh mới vừa được UBND tỉnh thông qua kế hoạch và chương trình khung.

Liệu có kịp giải ngân?

Đến hết quý III, kế hoạch vốn năm 2017 phân bổ thực hiện Chương trình MTQG GNBV mới giải ngân gần 17%. Ngay cả kế hoạch vốn năm 2016 bổ sung và chuyển tiếp sang năm 2017, cũng mới giải ngân dưới 50%.

Đối với hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, dù là hợp phần quan trọng đến việc thoát nghèo bền vững, nhưng đến hết quý III/2017 vẫn chưa có địa phương nào thực hiện hỗ trợ, mà mới phân khai kinh phí cho các đơn vị và xã, thị trấn trên địa bàn.

             Nhà làm việc của UBND xã Trà Quân (Tây Trà) nằm trong danh mục được hỗ trợ 207 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng năm 2017, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được vốn.
Nhà làm việc của UBND xã Trà Quân (Tây Trà) nằm trong danh mục được hỗ trợ 207 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng năm 2017, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được vốn.


Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Nguyễn Xuân Bắc cho biết, kinh phí Trung ương phân bổ về quá chậm, khiến địa phương gặp khó khăn trong triển khai. Đơn cử như kinh phí thực hiện Chương trình 135, đến tháng 6.2017 Thủ tướng mới phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu và diện đầu tư của Chương trình 135, rồi đến tháng 7.2017, Ủy ban Dân tộc mới phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn nên đến cuối tháng 8.2017, huyện mới phân khai kinh phí. Thành ra, chỉ còn vài tháng nữa là hết năm 2017, nhưng khối lượng công việc phải thực hiện lại quá nhiều. Huyện đang tập trung chỉ đạo, đốc thúc các phòng, ban, địa phương đẩy nhanh thực hiện các dự án, để tăng tỷ lệ giải ngân vốn giảm nghèo.

Ngay như dự án tưởng chừng  như “nhẹ gánh” nhất là Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, vốn 2017 là 841 triệu đồng, thì nay cũng chỉ mới thực hiện được khoảng 12% so với kế hoạch. Trong đó, nhiệm vụ hỗ trợ thiết bị nghe, xem truyền hình từ vệ tinh cho 50 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số do Sở TT&TT đảm nhận thực hiện, cũng đang... chờ. Bởi lẽ, Thông tư 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG GNBV, giai đoạn 2016 – 2020 phải do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định.


Bài, ảnh: Ý THU

 

.
.