Cập nhật lúc: 07:06, 27/09/2017 [GMT+7]
.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ngãi: 15 năm đồng hành cùng người nghèo


(Báo Quảng Ngãi)- Với mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, 15 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) - Chi nhánh Quảng Ngãi  đã triển khai tốt các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp nhiều hộ nghèo có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống...

TIN LIÊN QUAN

Tăng quy mô và chất lượng

Vào năm 2002, khi mới thành lập, Ngân hàng CSXH Quảng Ngãi chỉ tiếp nhận bàn giao ba chương trình tín dụng gồm: Cho vay giải quyết việc làm; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cho vay hộ nghèo của các đơn vị chuyển sang, với tổng dư nợ trên 148 tỷ đồng.

Các tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.
Các tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.


Trải qua 15 năm hoạt động, Ngân hàng CSXH Quảng Ngãi đã từng bước khẳng định tính đúng đắn của chủ trương tách bạch tín dụng chính sách với hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Đến nay, trên địa bàn Quảng Ngãi đã triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng. Tổng dư nợ toàn tỉnh đạt trên 2.823 tỷ đồng, tăng hơn 2.674 tỷ đồng, tăng 19 lần so với thời điểm nhận bàn giao năm 2002 và với 125.442 hộ còn dư nợ.

Các chương trình có dư nợ lớn như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên 1.697 tỷ đồng; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 246 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 322 tỷ đồng...
 

Tạo ý thức tiết kiệm cho người nghèo

Trong những năm qua, bên cạnh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Quảng Ngãi còn quan tâm đến công tác xã hội hóa tín dụng chính sách, đặc biệt tích cực tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư. Chính người vay vốn, thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn đã gửi tiết kiệm trên 211,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,5%/tổng nguồn vốn. Đặc biệt, từ cuối năm 2016, Ngân hàng CSXH triển khai chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã trên 42 tỷ đồng, chiếm 1,5%/tổng nguồn vốn.

Đã có 516.485 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số cho vay trên 6.454 tỷ đồng; tạo việc làm trong và ngoài nước cho hơn 36.000 lao động; 52.486 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 99.298 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Ngoài ra, có 1.884 hộ nghèo vay vốn làm nhà tránh lũ, 15.550 hộ tại vùng khó khăn vay vốn để sản xuất kinh doanh, hơn 60.000 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo...

Những con số trên đã minh chứng, tín dụng chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhờ một phần tác động của tín dụng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo đến 31.12.2016 giảm còn hơn 13%, hộ cận nghèo 8,8%. Riêng khu vực miền núi gần 42%, dân tộc thiểu số trên 51%. Dự kiến đến 31.12.2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 11%, trong đó khu vực miền núi còn trên 36%.

Song song với việc tăng trưởng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, Ngân hàng CSXH Quảng Ngãi luôn chú trọng đến hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt công tác thu nợ, cho vay, xử lý nợ quá hạn; không để nợ quá hạn phát sinh. Nhờ đó, nợ quá hạn toàn tỉnh đến nay giảm xuống còn khoảng 8,9 tỷ đồng, chiếm 0,32%/tổng dư nợ, giảm gần 8% so với thời điểm nhận bàn giao năm 2002 (là 8,18%) và tổng nợ khoanh trên 6,4 tỷ đồng, chiếm 0,23%/tổng dư nợ.

Đưa vốn đến tay người nghèo

Tín dụng chính sách xã hội là hoạt động tín dụng mang tính nhỏ, lẻ; khách hàng là người nghèo, sống chủ yếu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, giao thông đi lại khó khăn. Để giúp người nghèo tiếp cận vốn chính sách, giảm chi phí đi lại, Ngân hàng CSXH tổ chức giao dịch tại xã vào ngày cố định hằng tháng. Đến nay, Ngân hàng CSXH Quảng Ngãi đã thực hiện mở 100% điểm giao dịch tại tất cả xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Thông qua các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn, vốn chính sách được trao đến tận tay người nghèo.                     Ảnh: PV
Thông qua các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn, vốn chính sách được trao đến tận tay người nghèo. Ảnh: PV


Tại các điểm giao dịch ở xã, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, các quy trình thủ tục của Ngân hàng CSXH, dư nợ từng chương trình của tất cả các hộ vay vốn được niêm yết công khai. Việc phát tiền vay và thu nợ của hộ vay tại điểm giao dịch xã có sự giám sát của hội đoàn thể, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cùng chính quyền địa phương. Nhờ đó đã hạn chế thất thoát, xâm tiêu, lợi dụng tiền vốn... tạo niềm tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Ngân hàng CSXH.

Thông qua hoạt động tín dụng chính sách, giúp người dân trên địa bàn tỉnh bám đất, bám làng, phát triển sản xuất, thay đổi nhận thức trong vay vốn để vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn   

Nói về những định hướng trong thời gian tới, Giám đốc Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho rằng, Quảng Ngãi hiện có 85 xã miền núi, 19 xã bãi ngang ven biển, 50 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và 47 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, giai đoạn 2017-2020, nên đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều thiếu thốn. Do đó, để tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong thời gian đến, Ngân hàng CSXH sẽ luôn bám sát mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chính sách tín dụng ưu đãi; ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo còn cao, nhất là các huyện miền núi.

Mặt khác, Ngân hàng CSXH tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã; thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn. Qua đó lồng ghép các chương trình khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, để đầu tư nguồn vốn đạt hiệu quả. Ngân hàng CSXH sẽ tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo trong việc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, xét chọn hộ vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng...


Bài, ảnh: HỒNG HOA

 

.
.