Cập nhật lúc: 10:29, 28/09/2017 [GMT+7]
.

Mới giải ngân 16,66% kế hoạch vốn giảm nghèo năm 2017


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 26.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã chủ trì cuộc họp sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQGGNBV) 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình MTQGGNBV trên địa bàn tỉnh là 333,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, tỉnh đã phân bổ thực hiện 5 dự án gồm: Chương trình 30a; Chương trình 135; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, 135; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Trong 9 tháng năm 2017, Chương trình 30a đã hoàn thành được 49/80 công trình hạ tầng ở các huyện nghèo, hoàn thành 7/23 công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Chương trình 135 giải ngân khoảng 17% vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn, còn nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế do mới được phân khai vào cuối tháng 8.2017, nên hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện... Tuy đã có những nỗ lực trong thực hiện 5 dự án, song đến thời điểm này, tiến độ thực hiện giải ngân tổng nguồn các dự án thuộc chương trình MTQGGNBV năm 2017 vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 mới chỉ đạt 16,66%.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu các địa phương phải kiểm tra, xem xét và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đảm bảo toàn bộ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQGGNBV năm 2016 chuyển tiếp sang 2017 phải giải ngân trong năm 2017; những địa phương chưa thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo phải gấp rút thực hiện ngay, không được chậm trễ...

Ý THU
 

.