Cập nhật lúc: 21:40, 02/08/2017 [GMT+7]
.

Ủy quyền cho UBND huyện, thành phố đấu giá, cấp phép khai thác điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông

 


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Theo quyết định, thời hạn ủy quyền cho UBND các huyện tổ chức đấu giá, quản lý, cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp phép khai thác đá chẻ; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, quản lý cấp phép khai thác khoáng sản đến 30/9/2019. UBND các huyện phải đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền.

 

Về phạm vi ủy quyền: Đối với giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công: Diện tích cấp phép khai thác dưới 1 ha, trữ lượng khai thác dưới 10.000m3/giấy phép và thời gian cấp phép khai thác không quá 06 tháng, thời gian cấp phép khai thác được tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 30/9 hàng năm (không được gia hạn giấy phép khai thác).

Đối với cấp phép khai thác đá chẻ thủ công làm vật liệu xây dựng thông thường: Diện tích cấp phép khai thác dưới 1 ha, trữ lượng khai thác dưới 1.000m3/năm và thời gian cấp phép khai thác không quá 2 năm (kể cả thời gian gia hạn).

Hằng năm, sau mùa mưa lũ, UBND các huyện khoanh định các điểm bồi tụ cát, sỏi để đấu giá; các khu vực cấp phép khai thác đá chẻ và khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành địa phương liên quan kiểm tra thực địa, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bàn giao.

Đối với việc đấu giá, quản lý cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông: UBND các huyện chịu trách nhiệm về việc xác định vị trí khu vực khai thác, xác nhận trữ lượng khoáng sản đấu giá, trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của UBND huyện kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác khoáng sản do UBND huyện cấp phép và thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản...

PV

 
.