Cập nhật lúc: 21:20, 21/08/2017 [GMT+7]
.

Rà soát quỹ đất công ích, đất bãi bồi và đất chưa đưa vào sử dụng


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc rà soát, tổng hợp quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển, quỹ đất nông nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không đưa vào thực hiện dự án và quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện và thành phố xây d​ựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất, qua đó kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất UBND cấp xã quản lý, đặc biệt là các trường hợp cho thuê đất công ích, đất bãi bồi ven sông để sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, các trường hợp mua bán, tự chuyển chuyển mục đích sang xây dựng nhà ở, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tất cả các trường hợp vi phạm phải được lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật và được công khai.

Chỉ đạo UBND cấp xã và các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường công tác quản lý diện tích quỹ đất UBND cấp xã quản lý; có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, mua bán, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Đồng thời, yêu cầu rà soát, xác định và tổng hợp toàn bộ quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển và quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp theo địa bàn cấp xã; lập danh sách thể hiện cụ thể về diện tích, số thửa, cụm thửa theo địa bàn xã và được tổng hợp theo từng quỹ đất nêu trên; nêu rõ tình trạng quản lý, sử dụng đất; Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai theo đúng qui định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chỉ đạo quản lý quỹ đất UBND cấp xã quản lý và chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm, không xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển và quỹ đất chưa đưa vào sử dụng.

Chậm nhất đến ngày 15/11/2017, UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,  các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tham mưu theo thẩm quyền về việc sử dụng quỹ đất nêu trên.

PV

 

.