Cập nhật lúc: 14:41, 20/08/2017 [GMT+7]
.

Hỗ trợ lãi suất vay vốn khi đầu tư xe buýt


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Theo đó, có 6 dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi làm chủ dự án, được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng, với tổng số tiền hơn 2,15 tỷ đồng.

 

Việc đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn.                           Ảnh: PV
Việc đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn. Ảnh: PV


Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích; lập, lưu trữ hồ sơ hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định...

PV
 

.