Cập nhật lúc: 14:14, 11/07/2017 [GMT+7]
.

Lúng túng với đô thị Vạn Tường


(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển đô thị Vạn Tường là kỳ vọng rất lớn không chỉ với người dân khu đông Bình Sơn, mà còn với cả người dân Quảng Ngãi nói chung. Bởi lẽ, sau khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động, KKT Dung Quất là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư thì tiềm năng phát triển đô thị, dịch vụ ở đây vẫn chưa được đánh thức.

Những hạn chế đó đã trở thành lực cản không nhỏ trong thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất; làm chậm thay đổi đời sống của cư dân trong vùng.


  • Để đô thị Vạn Tường có bước đột phá mới
    (Báo Quảng Ngãi)- Ngày 20.6, Thường trực Tỉnh ủy có công văn đồng ý giao UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất lập Đề án nghiên cứu hình thành Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Bình Sơn tại Khu đô thị (KĐT) Vạn Tường. Đây được xem là giải pháp đột phá để Vạn Tường trở thành KĐT dịch vụ- thương mại- du lịch và công nghiệp phát triển như kỳ vọng.
    .

Xác định được tầm quan trọng đó, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị Vạn Tường. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển đô thị của tỉnh và là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Tỉnh ủy khóa XIX đề ra.

Dẫu vậy, đến nay đã hơn một năm kể từ ngày Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 151-TB/TU ngày 20.6.2016 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên, nhưng mọi bước mới chỉ dừng lại ở khâu ban hành văn bản chỉ đạo. Điều đó cho thấy, đây là lĩnh vực không đơn giản, vì cơ chế, chính sách này tác động trực tiếp đến con người, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là bộ máy chính quyền đô thị.

Để có sự phát triển đồng bộ, cùng với việc cho chủ trương xây dựng Đề án cơ chế, chính sách phát triển đô thị Vạn Tường, Thường trực Tỉnh ủy còn chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu hình thành Trung tâm chính trị, hành chính huyện Bình Sơn tại đô thị Vạn Tường. UBND tỉnh xác định đây là một trong những cơ chế, chính sách quan trọng, nên đã chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị này đều tỏ ra lúng túng khi bắt tay vào xây dựng đề án; các căn cứ, luận chứng, dự báo và giải pháp thực hiện đưa ra chưa thật sự khoa học, tính khả thi không cao. Điều này minh chứng qua việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ này, nhưng rồi mọi việc cứ “giậm chân tại chỗ”.

Mới đây, Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã có nội dung trình UBND tỉnh, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại đô thị Vạn Tường, gồm: Ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, thu hút đầu tư, thủ tục hành chính... Tuy nhiên, nội dung này không đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị Vạn Tường cần gắn liền với việc nghiên cứu hình thành đơn vị hành chính quản lý trực tiếp tại đô thị Vạn Tường thì mới đồng bộ và khả thi. Nhưng để làm được điều đó thì nhiệm vụ này không thể giao cho UBND huyện Bình Sơn hay Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, mà cần phải mời một đơn vị tư vấn có năng lực thật sự để trực tiếp nghiên cứu vấn đề này.      
                  

Phú Đức
 

.
.