Cập nhật lúc: 17:36, 13/05/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Giảm 50% tiền thuê đất cho 6 đơn vị, doanh nghiệp


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa đồng ý giảm 50% tiền thuê đất các năm 2012, 2013, 2014 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng được miễn giảm theo Nghị quyết của Chính phủ.
 
​Theo đó, có 6 tổ chức được giảm 50% tiền thuê đất gồm: DNTN Thanh Thương; Công ty TNHH MTV XD Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần 19/8 Mỹ ​Khê; CN Cty TNHH MTV XD IDICO tại Quảng Ngãi; Xí nghiệp XD công trình 5 - thuộc Công ty XDCT Giao thông 586; CN Quảng Ngãi - Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định giảm tiền thuê đất các năm: 2012, 2013, 2014 cho từng tổ chức thuê đất trong danh sách được phê duyệt theo đúng quy định.
 
Trước đó Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, đối với việc tiếp tục xem xét giảm 50% tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện xem xét các hồ sơ đã nộp đúng quy định từ sau ngày 31/12/2014 đến trước ngày 23/01/2017 để được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014.
 

 

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

 

Việc xem xét giảm tiền thuê đất phải đúng đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu của Chính phủ; Quyết định số 2093/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế, Quyết định số 1851/QĐ-TTg bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với các trường hợp đã nộp tiền thuê đất hàng năm (chưa được giảm) theo thông báo của cơ quan Thuế trong thời gian chưa được giảm tiền thuê đất thì được giảm 50% số tiền thuê đất đã nộp theo quy định tương ứng với thời gian được giảm.
 
Nếu sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp vẫn lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp bằng 2 lần số phải nộp của năm 2010. Số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Đối với các trường hợp đã tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của cơ quan Thuế trong thời gian chưa được giảm tiền thuê đất thì thực hiện xác định số tiền thuê đất phải nộp theo đúng quy định của pháp luật để giảm tiền thuê đất tính trên số tiền thuê đất phải nộp.
 
Nếu số tiền đã tạm nộp cao hơn số tiền phải nộp (sau khi đã trừ số tiền được giảm theo quy định) thì số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan Thuế và chưa được giảm tiền thuê đất, khi được xem xét giảm tiền thuê đất, ngoài số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi được giảm thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Việc giảm tiền thuê đất cho các đối tượng được thực hiện theo từng năm tương ứng với từng Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
PV

 

.