Cập nhật lúc: 20:17, 13/04/2017 [GMT+7]
.

Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH


(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, huyện Bình Sơn đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.  

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Đình Trà cho biết, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, huyện đã đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế để có giải pháp phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Nhiều vấn đề được "mổ xẻ" như, vì sao tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra; sản lượng thuỷ sản đạt thấp và chưa phát triển toàn diện; hiệu quả hoạt động của các HTX sau chuyển đổi chưa cao; việc thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện còn chậm và thiếu đồng bộ, không đạt chỉ tiêu; việc xây dựng các đề án phát triển đô thị chậm.

Xã Bình Phước đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa.
Xã Bình Phước đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa.


Ngoài ra, những hạn chế trong giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác giải phóng mặt bằng các dự án; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính; công tác cải cách hành chính... cũng được bàn bạc, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Năm 2017, huyện Bình Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp trong giải quyết công việc. Trong đó, trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ theo thủ tục hành chính của công dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Huyện cũng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân...

Trong lĩnh vực kinh tế, huyện Bình Sơn tập trung thu hút đầu tư thông qua hình thức xã hội hóa; tạo nguồn đầu tư phát triển từ quỹ đất; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Huyện phấn đấu trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9%; sản lượng khai thác thuỷ sản đạt 30.728 tấn; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 1.200 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,55%...

Huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung; triển khai thực hiện phát triển vùng rau an toàn. Huyện cũng tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương án nuôi hươu sao tại 3 xã Bình Minh, Bình Khương và Bình An; trồng tỏi trên cát tại các xã Bình Thạnh và Bình Châu; khuyến khích ngư dân đóng mới, nâng công suất tàu thuyền để đánh bắt xa bờ.  

Đồng thời, huyện tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thương mại, dịch vụ; hỗ trợ, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Bình Long và Bình Nguyên; triển khai việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ và kêu gọi đầu tư một số chợ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện thực hiện mở rộng địa giới hành chính và lập quy hoạch phát triển thị trấn Châu Ổ và hoàn thành chương trình phát triển đô thị thị trấn Châu Ổ...

Theo ông Võ Đình Trà, cùng với việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, huyện cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB, CC, VC trong thực thi công vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.  

Bài, ảnh: Bá Sơn


 

.
.