Cập nhật lúc: 21:01, 02/04/2017 [GMT+7]
.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về phát triển ngành tôm


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến 2020, định hướng đến năm 2030; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành nuôi tôm...

 

 

Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tư nhân, phát triển các mô hình hợp tác xã đầu tư nuôi, chế biến tôm; Tăng cường quản lý chặt chẻ hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm giống, thức ăn, thuốc và chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và xử lý nghiêm các vi phạm.

 
Có kế hoạch liên kết vùng để phát huy lợi thế sản xuất, kinh doanh tôm, hình thành khu sản xuất tập trung công nghệ cao nhằm thu hút nguồn lực; phát triển các mô hình sản xuất sinh thái, hữu cơ; tổ chức thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tăng cường tổ chức hợp tác và liên kết, xây dựng các chuỗi sản xuất thủy sản. Tổ chức thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh;
 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm soát dịch bệnh trên tôm nước lợ; kiểm soát và quản lý tốt chất lượng con giống; kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trong nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, các cơ sở thu gom, chế biến tôm, ngăn chặn nạn bơm chích tạp chất vào tôm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 
PV
.