Cập nhật lúc: 14:39, 17/12/2016 [GMT+7]
.

"Quả ngọt" nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào “Nghĩa Hành chung sức xây dựng nông thôn mới”, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hành đã gặt hái nhiều “quả ngọt”...

TIN LIÊN QUAN

Kết quả ấn tượng

Năm 2011, tỉnh chọn Nghĩa Hành là huyện điểm triển khai xây dựng NTM. Nhưng với xuất phát điểm thấp, số tiêu chí bình quân chỉ đạt 5/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18%, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn... đã đặt ra nhiều thách thức đối với chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hành.

Trước tình hình trên, Huyện ủy Nghĩa Hành đã kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết số 01 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM; UBND huyện ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nghĩa Hành chung sức xây dựng nông thôn mới” ở tất cả các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn huyện...

Cùng với đó, Nghĩa Hành đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình NTM trong nhân dân; đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư (gần 600 tỷ đồng) để xây dựng và hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, theo người dân Nghĩa Hành, “mới của nông thôn mới" không chỉ là những con đường bê tông sạch đẹp, cơ sở vật chất văn hóa hoàn thiện, trạm y tế khang trang... mà là sự ra đời và phát triển của nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Xác định thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân là thước đo kết quả xây dựng NTM, vì vậy UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương gắn xây dựng NTM với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường hỗ trợ người dân ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất... Nhờ đó ngày càng có nhiều “cánh đồng lớn” cho thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/ha.

Giao thông là điểm sáng của Nghĩa Hành trong suốt 6 năm xây dựng nông thôn mới.
Giao thông là điểm sáng của Nghĩa Hành trong suốt 6 năm xây dựng nông thôn mới.


 Sau 6 năm xây dựng NTM, đến nay số tiêu chí bình quân của huyện Nghĩa Hành đã đạt 18/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người trên 26,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, hơn 95% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh... Ngoài ra, huyện Nghĩa Hành cũng đã có 3 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định và 2 xã là Hành Dũng, Hành Tín Tây cũng đã đạt 14 tiêu chí...

Kết quả này góp phần giúp nông thôn trên địa bàn huyện khởi sắc; tình hình an ninh, trật tự xã hội cơ bản giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được  nâng cao... Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Nghĩa Hành cũng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua trong phong trào xây dựng NTM, kèm phần thưởng 10 tỷ đồng.

Duy trì và phát triển

Giai đoạn 2017 - 2020, huyện Nghĩa Hành phấn đấu có 11 xã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 85%, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm... Ngoài ra, Nghĩa Hành cũng phấn đấu hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng các công trình mới, ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng, các dự án an toàn hồ chứa để đảm bảo nguồn nước tưới cho gần 7.500ha đất sản xuất nông nghiệp, tiến tới đảm bảo tưới chủ động cho 100% diện tích lúa 2 vụ.

Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện Nghĩa Hành tiếp tục tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua “Nghĩa Hành chung sức xây dựng NTM” trên phạm vi toàn huyện; tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển; đầu tư xây dựng và chuyển giao các mô hình phát triển sản xuất, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung giải quyết vấn đề môi trường, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình cho biết, bên cạnh việc lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án được triển khai trên địa bàn, huyện sẽ tiếp tục bổ sung và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư thực hiện Chương trình NTM; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia thực hiện những công trình, dự án để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và vai trò của người dân trong xây dựng NTM. Đồng thời, Nghĩa Hành tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM.

Khó khăn hiện nay với Nghĩa Hành là nguồn vốn bố trí cho các địa phương xây dựng NTM chưa tương xứng, hạ tầng nông thôn tuy được đầu tư, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nhiều công trình thủy lợi xuống cấp; tình trạng lao động thiếu việc làm, thu nhập thấp... đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng cũng như chất lượng NTM. Vì vậy, để đảm bảo lộ trình xây dựng NTM, huyện Nghĩa Hành kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí ngân sách và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho địa phương; đồng thời thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động cũng như tích tụ ruộng đất để phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại.


Bài, ảnh: MỸ HOA


 

.
.