Cập nhật lúc: 22:04, 27/12/2016 [GMT+7]
.

Ngành Nông nghiệp: Cần chú trọng giá trị và xây dựng thương hiệu hơn là sản lượng


(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của ngành Nông nghiệp được tổ chức vào sáng 26.12. 

TIN LIÊN QUAN

Năm 2016 là năm khó khăn với ngành Nông nghiệp trong điều kiện thiên tai liên tiếp xảy ra, kéo dài. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngành, tốc độ tăng GDP đạt khoảng 1,2%, giá trị sản xuất tăng 1,44%. Trong đó, trồng trọt giảm 0,9%; chăn nuôi tăng 5,4%, trồng trọt, lâm nghiệp tăng 6,17% và thủy sản tăng 2,91%. 
 
Các địa phương đã chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng kém hiệu quả trên 1 triệu ha lúa, hoa màu. Cả nước có trên 337.000 ha sản xuất lúa theo mô hình “Cánh đồng lớn”; xây dựng được 4.000 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. 
 
Tổng sản lượng thịt các loại ước đạt 5,06 triệu tấn. Nhiều địa phương cũng đã xây dựng nhiều mô hình liên kết như sản xuất theo chuỗi thịt lớn khép kín phục vụ thị trường trong nước và định hướng xuất khẩu ở Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh…
 
Cả năm 2016, tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 6,7 triệu tấn, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp cũng tăng 7,1%, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt gần 222.000 ha, diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh 360.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt hơn 41%.
 
 
Cả nước đã chuyển đổi
Cả nước đã chuyển đổi hơn 1 triệu ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn.
 
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 1,7 tỷ USD so với năm 2015; thặng dư thương mại đạt khoảng 7,5 tỷ USD. 
 
Công tác giám sát an toàn thực phẩm được tăng cường, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2016, không phát hiện chất cấm Salbutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm. 
 
Đến nay, cả nước có hơn 25% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các địa phương đã chủ động và từng bước có những giải pháp khắc phục nợ đọng.
 
Năm 2017, toàn ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản: 2,5 - 2,8%; tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành: 2,8 - 3,1%; kim ngạch xuất khẩu: 31,5  tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng: 41,45%; 28 - 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành Nông nghiệp cần xem cuộc cách mạng nông nghiệp đây là cuộc cách mạng thứ tư, trong đó chú trọng giá trị và xây dựng thương hiệu hơn là sản lượng; đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả để đảm bảo an ninh lương thực.
 
Tiếp tục tổ chức sản xuất các hình thức phù hợp, tổ chức lại, đặc biệt là các HTX, phải liên kết trong sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tiêu thụ. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến; tiếp tục khai thác hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn, đó là nhóm sản phẩm lợi thế quốc gia, đặc sản vùng, miền. 
 
Nghiên cứu kiến nghị bãi bỏ các thông tư, nghị định không cần thiết, là rào cản cho sự phát triển của ngành, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu từ chiều sâu đến chiều rộng gắn với áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. 
 
Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục thiên tai để giúp nông dân kịp bước vào vụ đông xuân; tổ chức, lo Tết cho dân vùng thiên tai, không để bất kỳ ai dứt bữa, đói cơm.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
.