Cập nhật lúc: 09:22, 13/12/2016 [GMT+7]
.

Bình Sơn: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp


(Báo Quảng Ngãi)-Những năm qua, huyện Bình Sơn đã tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp (CN), tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đây chính là nhân tố quyết định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả mang lại

Theo quy hoạch định hướng phát triển các cụm CN trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, toàn huyện có 5 cụm CN: Bình Nguyên, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Khương và Cụm CN hậu cần nghề cá Bình Chánh. Đến nay, huyện Bình Sơn đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 2 cụm CN, gồm Cụm CN Bình Nguyên với diện tích trên 30,6ha, đã triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư với tỷ lệ lấp đầy 83,96%. Cụm CN Bình Long với diện tích 25ha, hiện đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (15ha).

Hoạt động sản xuất của Nhà máy gạch tuy nen Bình Nguyên tại Cụm CN Bình Nguyên.
Hoạt động sản xuất của Nhà máy gạch tuy nen Bình Nguyên tại Cụm CN Bình Nguyên.


Đến nay, Cụm CN Bình Nguyên đã thu hút được 14 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 312 tỷ đồng, tổng diện tích đất cho thuê trên 16ha (76,8% diện tích đất quy hoạch công nghiệp). Trong đó có 9 dự án đang hoạt động, 1 dự án dừng hoạt động; 3 dự án đang triển khai xây dựng; 1 dự án đang trình UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự kiến cuối năm có 1 dự án đi vào hoạt động (tăng 3 dự án so với năm 2015). Giá trị sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp trong năm 2016 ước đạt gần 310 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 393 lao động, với mức lương bình quân 3,6 - 4,8 triệu đồng/người/ tháng. Dự kiến cuối năm 2016, dự án Xưởng may công nghiệp đi vào hoạt động sẽ sử dụng khoảng 500 lao động.

Các cụm CN đã góp phần tạo nên một diện mạo, hình ảnh mới của huyện về công nghiệp. Hiện có 5 dự án đã được hưởng ưu đãi về hỗ trợ công tác khuyến công của tỉnh, đồng thời hầu hết các dự án ở cụm CN trên địa bàn đều được hưởng các ưu đãi về tiền thuê đất, miễn giảm thuế doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Còn nhiều việc phải làm

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư phát triển các cụm CN trên địa bàn huyện Bình Sơn vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, vướng mắc. Đối với Cụm CN Bình Nguyên, chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Nguyên do nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh còn hạn hẹp mà ngân sách huyện không đảm bảo để bố trí đầu tư.

Còn đối với Cụm CN Bình Long, hiện các hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột mỳ tại đây, vì lo ngại sau khi nhà máy tinh bột mỳ đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Định hướng của huyện Bình Sơn trong những năm tới là khai thác triệt để các lợi thế so sánh, tiếp tục phát triển đồng bộ cụm CN. Thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp trong nước có công nghệ tiên tiến và bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt ưu tiên các doanh nghiệp mang lại nguồn thu ngân sách cao và giải quyết nhiều việc làm vào đầu tư. Ngoài ra, khuyến khích đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng hiện đại, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển bền vững và hội nhập của nền kinh tế.

Đồng thời, huyện sẽ tiếp tục đơn giản hoá các thủ thục hành chính trong việc thẩm định và cấp phép đầu tư. Cải tiến mạnh mẽ thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư, đơn giản hoá các thủ tục hành chính thực sự theo nguyên tắc liên thông "một cửa", "một đầu mối". Đồng thời tạo điều kiện cho các dự án sau khi được cấp phép triển khai nhanh và sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cùng với công tác xúc tiến đầu tư sẽ tập trung huy động mạnh nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cụm CN, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

Bài, ảnh: PHẠM DANH

 

.
.