Cập nhật lúc: 21:51, 14/11/2016 [GMT+7]
.

Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh ta diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng để huy động tài chính, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Đồng thời xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

Các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

PV

 
.