Cập nhật lúc: 21:27, 09/10/2016 [GMT+7]
.

Thống nhất chủ trương đầu tư một số công trình, dự án cho huyện đảo Lý Sơn


(Baoquangngai.vn)- Trên cơ sở những nội dung kiến nghị của huyện Lý Sơn, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai đầu tư một số công trình, dự án cho huyện đảo Lý Sơn.

Cụ thể, đồng ý cho huyện đầu tư xây dựng Khu Chính trị - Hành chính tập trung huyện Lý Sơn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và ưu tiên bố trí vốn để thực hiện; lưu ý trong quá trình thiết kế công năng của công trình phải bảo đảm phù hợp với định hướng cải cách tổ chức bộ máy và cải cách hành chính của huyện đảo và tiết kiệm đất.

 

 

Thứ hai là ứng vốn hỗ trợ cho huyện Lý Sơn để đầu tư khẩn cấp dự án Khu nghĩa địa tập trung trong năm 2016, giải quyết nhu cầu chôn mới đến năm 2020 và cải táng một số mộ rãi rác trong khu dân cư.

Về dự án khôi phục, bảo tồn bộ xương cá Ông ở Lăng Tân; duy tu các di tích lịch sử cấp Quốc gia và cấp tỉnh; xây dựng các tuyến đường đến các điểm di tích nhằm phục vụ du khách, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh xem xét, cân đối vốn hỗ trợ cho huyện thực hiện.

Về mở rộng mô hình tưới phun bán tự động; hỗ trợ người dân bị mất mùa và thiệt hại về nuôi trồng thủy sản do thiên tai; hỗ trợ kinh phí chi đặc thù cho huyện đảo: Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan đề xuất giải quyết.

Thống nhất chủ trương cho huyện Lý Sơn thực hiện dự án nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường cơ động ven biển, trước mắt thực hiện đoạn từ cảng Lý Sơn đến khách sạn Mường Thanh theo phương thức hợp tác công tư, thanh toán bằng nguồn vốn khai thác quỹ đất và nguồn vốn hợp pháp khác.

 

PV

 
.