Cập nhật lúc: 08:11, 05/10/2016 [GMT+7]
.

Đồng lòng xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), các xã cánh tây của huyện Nghĩa Hành đã huy động tốt sức dân, nhất là sự “hợp lực”gắn bó giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số cùng chung tay xây dựng NTM, qua đó mang lại nhiều kết quả khả quan.

TIN LIÊN QUAN

Xã “khó” cán đích

Xã Hành Tín Đông là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chính quyền và nhân dân Hành Tín Đông đã sớm khắc phục và đang từng bước hoàn thiện các hạng mục để có thể về đích NTM theo đúng kế hoạch đã được đề ra. Đến nay, xã Hành Tín Đông đã đạt được 14/19 tiêu chí NTM và theo kế hoạch, cuối năm nay sẽ về đích. Hiện tại, còn 5 tiêu chí nhưng hầu hết đã hoàn thiện được hơn 75% và đang chờ thẩm định của các cấp.

Việc chung tay, đồng lòng của người dân ở các xã phía Tây, huyện Nghĩa Hành đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế.
Việc chung tay, đồng lòng của người dân ở các xã phía Tây, huyện Nghĩa Hành đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế.


Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, việc đồng thuận và chung tay của người đồng bào và người Kinh trong các thôn, xóm để cùng xây dựng NTM cũng được phát huy rất cao độ. Hiện nay, xã có hơn 80 hộ với hơn 333 khẩu là người đồng bào Hrê.

Huyện Nghĩa Hành có 3 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó Hành Tín Đông có 80 hộ dân với 333 khẩu; Hành Tín Tây có 168 hộ với 628 khẩu; Hành Dũng có 36 hộ với hơn 100 khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo của người dân còn khá cao, đời sống kinh tế cũng như thu nhập còn rất thấp. Tuy nhiên, việc đồng thuận xây dựng NTM được bà con hưởng ứng và nhiệt tình thực hiện.

Ông Trịnh Bê – Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở hai thôn xa nhất của xã, xuất phát điểm về kinh tế cũng rất khó khăn. Song họ có nhận thức rất cao trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là những người có uy tín.

Cùng với sự hỗ trợ từ Chương trình 135 và các chương trình đầu tư cho miền núi, họ đã nỗ lực vươn lên, đến nay kinh tế gia đình đã có sự đổi thay. Bên cạnh đó, bà con luôn sống hòa thuận, đoàn kết gắn bó với người Kinh.

Khắc phục những yếu điểm

Giống như Hành Tín Đông, Hành Dũng cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc huy động sức dân để đóng góp, xây dựng NTM còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, “Đến nay xã đạt  được 14/19 tiêu chí và lãnh đạo xã cũng thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích bà con cùng nhau chung tay, góp sức đoàn kết để xây dựng NTM. Với sự nhận thức đúng đắn cùng với sự quan tâm đặc biệt của các cấp, đến nay đời sống của người dân có sự thay đổi rõ rệt.

Còn với xã Hành Tín Tây, việc xây dựng NTM cũng còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở các thôn có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn cao. Hệ thống giao thông, thủy lợi chưa hoàn thiện. Vấn đề thu nhập, phát triển kinh tế ở thôn Trũng Kè còn rất thấp, tạo điểm yếu khó khắc phục với địa phương này. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, các tuyến đường nông thôn cũng đã được đầu tư.

Việc đồng thuận và góp sức của toàn thể nhân dân trong công cuộc xây dựng NTM cũng đã góp phần không nhỏ vào việc khắc phục những yếu điểm. Đa số các già làng uy tín của hai thôn Trũng Kè đều làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền cho con cháu về cách thức để xây dựng đời sống mới.   
 

Bài, ảnh: ĐÌNH DIỆU
 

.
.