Cập nhật lúc: 08:28, 28/09/2016 [GMT+7]
.

Thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp: Những vấn đề đặt ra


(Báo Quảng Ngãi)- Để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, góp phần sớm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh ta đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt tăng cường thu hút đầu tư, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.

TIN LIÊN QUAN

Những “điểm sáng”

Trong số các khu CN trên địa bàn tỉnh thì hai khu CN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) và Tịnh Phong (Sơn Tịnh) hoạt động có hiệu quả nhất. Theo thống kê của Ban quản lý các KCN tỉnh, đến thời điểm này có gần 100 dự án đăng ký đầu tư vào các KCN tỉnh (chủ yếu ở KCN Tịnh Phong và Quảng Phú), với tổng vốn đăng ký đạt trên 6.750 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động.

KCN Tịnh Phong là một trong những KCN đang hoạt động hiệu quả.
KCN Tịnh Phong là một trong những KCN đang hoạt động hiệu quả.


Còn đối với các cụm CN, đến nay UBND tỉnh đã quyết định thành lập 21 cụm CN, với diện tích quy hoạch gần 230ha, trong đó có 15 cụm CN đã và đang hoạt động, với diện tích 194,4ha. Hiện có hai cụm CN là Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) và Bình Long (Bình Sơn) đang triển khai lập các thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng. Có 4 cụm CN, gồm Sa Kỳ (TP.Quảng Ngãi), An Hải (Lý Sơn), Long Mai (Minh Long), Thạch Bích (Trà Bồng) chưa triển khai đầu tư.
 

Kết luận số 18 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu GRDP chiếm 60 – 61%; tỷ lệ lao động công nghiệp – xây dựng trong tổng lao động chiếm 32%. Thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất 2,5 -3,5 tỷ USD, các khu CN thu hút đầu tư 1.600 tỷ đồng, các cụm CN thu hút đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện 80% trở lên.

Tính đến nay, các cụm CN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 104 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn trên 1.615 tỷ đồng; hiện có 76 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 3.250 lao động. Các ngành nghề sản xuất chính tại các CCN bao gồm: Dăm gỗ xuất khẩu, sản phẩm may mặc, gạch ngói các loại, nhựa gia dụng, gia công và sửa chữa cơ khí...

Một trong những cụm CN hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh là Cụm CN Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi). Cụm CN này có diện tích 25,7ha (đang lập thủ tục trình UBND tỉnh điều chỉnh lên 27,28 ha), tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Đến nay, cụm CN này đã thu hút được 19 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh, với tổng vốn đăng ký trên 296 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp đang hoạt động. Doanh thu sản xuất năm 2015 đạt khoảng 355 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 470 lao động tại địa phương, đã nộp ngân sách nhà nước 5,5 tỷ đồng, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Cần đẩy mạnh thu hút đầu tư

Bên cạnh những khu, cụm CN hoạt động hiệu quả, thì trên địa bàn tỉnh có khá nhiều cụm CN hoạt động chưa thật sự mang lại hiệu quả. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm CN cũng chưa được quan tâm đúng mức. Ngay cả Cụm CN Tịnh Ấn Tây, mặc dù hoạt động khá hiệu quả, nhưng hiện nay cơ sở hạ tầng cụm CN đã xuống cấp nghiêm trọng do quá trình đầu tư chưa đồng bộ và chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự xây dựng hệ thống xử lý nước thải và thải ra môi trường, nhưng đa số nước thải sau khi xử lý chưa đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

Khu công nghiệp Tịnh Phong là một trong những khu công nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Trong ảnh: Công nhân ở Khu công nghiệp Tịnh Phong trong ca làm việc.
Khu công nghiệp Tịnh Phong là một trong những khu công nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Trong ảnh: Công nhân ở Khu công nghiệp Tịnh Phong trong ca làm việc.


Theo đánh giá của một số cơ quan quản lý nhà nước, công tác xúc tiến đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm CN còn nhiều bất cập. Vì đây là lĩnh vực thiếu hấp dẫn, chi phí đầu tư lớn, nhưng lợi nhuận không cao, thậm chí có nhiều rủi ro. Hiện nay, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cụm CN là do huyện bố trí, ngân sách tỉnh có hỗ trợ đối với các cụm CN có hiệu quả cao, nhưng cũng hạn chế nhất định.Trong định hướng rất cần đầu tư hệ thống xử lý môi trường, trước mắt là tại các cụm CN như: Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), Đồng Dinh (Nghĩa Hành), Sa Huỳnh (Đức Phổ).

Bên cạnh đó, tỉnh và các ngành chức năng cần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục phát triển, ổn định việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động. Đặc biệt, cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các cụm CN; tập trung vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các cụm CN hoạt động thực sự hiệu quả, loại khỏi quy hoạch các cụm CN hoạt động kém hiệu quả. Ngoài ra cần điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển CN theo hướng gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với việc phát triển đô thị và thương mại, dịch vụ. Có cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu CN, gắn với thu hút đầu tư, khắc phục đầu tư dàn trải...Bài, ảnh: PHẠM DANH

              
 

.
.