Cập nhật lúc: 17:08, 27/09/2016 [GMT+7]
.

Nghĩa Hành: Thành quả sau 5 năm xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, cán bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành đã quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu.

TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh tuyên truyền và huy động nguồn lực

Công tác tuyên truyền, phổ biến vận động để nhân dân hiểu và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM được huyện chú trọng. Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM được quan tâm thường xuyên. Từ năm 2011 - 2014 Nghĩa Hành đã mở 14 lớp với 2.200 học viên tham dự và tổ chức 3 đợt cho 21 cán bộ chủ chốt của huyện đi tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM ở nhiều tỉnh trong cả nước.

Các xã trong huyện đã thực hiện tốt công tác lấy ý kiến của người dân, việc huy động vốn... trước khi thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu và thông báo rộng rãi cho nhân dân biết để giám sát trong quá trình triển khai.

 Đường nông thôn mới ở Hành Minh (Nghĩa Hành).
Đường nông thôn mới ở Hành Minh (Nghĩa Hành).


Trong giai đoạn 2011 - 2015, huyện đã bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ bản, thủy lợi, hỗ trợ sản xuất để thực hiện các nội dung xây dựng NTM và huy động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư, tổ chức doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước với tinh thần tự nguyện. Qua đó đã huy động trên 392 tỷ đồng để xây dựng NTM.
 

Đến năm 2015, Nghĩa Hành có 3 xã về đích NTM là Hành Minh, Hành Thịnh, Hành Thuận. Huyện đăng ký với tỉnh đến năm 2017 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hành Đức, Hành Thiện, Hành Nhân, Hành Trung, Hành Phước, Hành Tín Đông. Với 9/11 xã đạt chuẩn NTM thì Nghĩa Hành đủ tiêu chuẩn đạt huyện NTM.

Thành quả mang lại

Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM, tất cả các xã trong huyện Nghĩa Hành đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất; 11/11 xã được huyện phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng NTM và  9/11 xã được huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết về sản xuất nông nghiệp, hạ tầng thiết yếu và khu trung tâm xã; 5/11 xã đã tiến hành dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, với diện tích trên 60ha.

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, 100% xã đều sử dụng cơ giới hóa khâu làm đất, góp phần giảm chi phí làm đất khoảng 400 ngàn đồng/ha và giảm bớt áp lực cho nông dân gieo trồng đúng lịch thời vụ.

Sản xuất phát triển, nhiều mô hình đạt giá trị trên 200 triệu đồng/ha/năm. Một số xã xây dựng cánh đồng mẫu lớn năng suất lúa đạt 75 tạ/ha. Các hộ nghèo, cận nghèo ở nhiều địa phương được hỗ trợ phát triển chăn nuôi...

Về CN-TTCN đã có bước phát triển đáng kể. Giá trị sản xuất toàn huyện tăng bình quân hàng năm trên 11%; thu hút 3 dự án với tổng vốn đầu tư trên 145 tỷ đồng; 7/12 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Đồng Dinh đang ổn định sản xuất; 1.233 cơ sở sản xuất và hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong toàn huyện đã giải quyết trên 2.684 lao động. Trong đó có nhiều ngành nghề truyền thống phát triển ổn định như xay xát, chế biến gỗ, làm bún, làm chổi đót, trồng cây cảnh...

Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của Nghĩa Hành chỉ còn trên 5% (đầu năm 2011 trên 20%). Môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp. Đến nay toàn huyện có 11/11 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Ông Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết: Hầu hết các tiêu chí cần ít kinh phí các xã đều đã thực hiện đạt. Chỉ còn lại một số tiêu chí như giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, chợ... thì các xã đang gặp khó khăn do nguồn vốn đầu tư lớn. Để các xã đã đăng ký về đích NTM, mỗi xã cần khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí này. Huyện đang rất cần sự hỗ trợ nguồn lực của tỉnh và các cấp ngành hữu quan để góp phần giúp huyện sớm đạt chuẩn huyện NTM như trọng trách tỉnh giao.


  Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM

 

.
.