Cập nhật lúc: 08:56, 31/08/2016 [GMT+7]
.

Xây dựng nông thôn mới ở Sơn Tây: Cuộc "leo núi" gian khó


(Baoquangngai.vn)- Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, diện mạo của huyện Sơn Tây đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Song, để hoàn thành được các tiêu chí nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra, thì đây vẫn đang là bài toán khó đối với huyện miền núi còn nhiều khó khăn này.  

TIN LIÊN QUAN

Là một trong những huyện nghèo của cả nước, huyện Sơn Tây bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với điểm xuất phát thấp về mọi mặt. Song, được sự đầu tư của Nhà nước, sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, diện mạo nông thôn của huyện đã từng bước đổi thay, nhận thức của người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng lên. 
 
Thế nhưng nhìn một cách tổng thể, công tác xây dựng NTM ở Sơn Tây vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Khi áp theo 19 tiêu chí xây dựng NTM thì cơ bản các xã trên địa bàn huyện mới chỉ đạt từ 1 đến 5 tiêu chí.
 
Theo báo cáo của huyện, tính đến nay, huyện chỉ có xã Sơn Tinh đạt được 5 tiêu chí, xã Sơn Mùa đạt 4 tiêu chí; 5 xã đạt được 3 tiêu chí và 2 xã đạt được 2 tiêu chí. Qua khảo sát sơ bộ, những tiêu chí đạt được chủ yếu là các tiêu chí như: An ninh trật tự, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, y tế... Mức độ tăng lên các tiêu chí của các xã đang rất chậm so với yêu cầu của chương trình xây dựng NTM. Và nhiều tiêu chí chưa đạt, vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với mức chuẩn. 
 
Nhiều tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, nhà ở dân cư, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi... với địa phương còn là bài toán nan giải. Hiện tại cả 9/9 xã trên toàn huyện chưa có xã nào hoàn thành những tiêu chí này. Theo đánh giá của nhiều địa phương thì rất có thể đây là “cửa ải” khó vượt qua.
 
Diện mạo vùng cao Sơn Tây đã có nhiều thay đổi từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Diện mạo vùng cao Sơn Tây đã có nhiều thay đổi từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
 
Ông Đinh Quang Ven- Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết: Thiếu vốn là nguyên nhân chủ yếu khiến việc thực hiện xây dựng NTM ở huyện gặp nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây, bên cạnh nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của Trung ương, tỉnh hỗ trợ, huyện cũng đã lồng ghép thêm với các nguồn vốn khác từ Chương trình 30a, Chương trình 135… để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
 
Tuy nhiên, do xuất phát điểm kinh tế, xã hội của các xã còn quá thấp, nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao, việc tiếp thu kiến thức khoa học - kỹ thuật còn hạn chế. Một bộ phận không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thụ động, thiếu năng lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo nên mặc dù ưu tiên đầu tư hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, nhưng tỷ lệ hộ nghèo của người dân tại nhiều xã còn ở mức cao. Điều này dẫn tới việc huy động các nguồn lực trong dân còn nhiều hạn chế. 
 
Do vậy, mặc dù được người dân đồng tình hưởng ứng nhưng việc huy động toàn dân chung tay xây dựng NTM là hết sức khó khăn, sự đóng góp về kinh phí còn quá ít. Người dân chủ yếu chỉ đóng góp ngày công lao động và hiến đất. Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp gần như không có.
 
Kinh phí thực hiện chương trình xây dựng NTM phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn hạn hẹp được phân cấp hằng năm, rất khó để các xã hoàn thành các tiêu chí cứng về cơ sở hạ tầng, chưa nói đến các tiêu chí phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất.
 
Để hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra, đang là bài toàn khó đối với huyện miền núi Sơn Tây
Để hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra, đang là bài toàn khó đối với huyện miền núi Sơn Tây.
 
Theo kế hoạch huyện đề ra đến năm 2020 huyện Sơn Tây phấn đấu đạt bình quân một xã là 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; riêng 2 xã điểm là xã Sơn Tinh và Sơn Mùa phải hoàn thành 19/19 tiêu chí là nhiệm vụ rất nặng nề. 
 
“Để tạo điều kiện cho các xã trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng NTM đạt kết quả tốt, rút ngắn khoảng cách chênh lệnh về đời sống KT- XH, tinh thần giữa người dân miền núi với đồng băng.
 
Kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ vốn từ các nguồn để đầu tư hoàn thiện hệ thống nông thôn, tạo tiền đề thu hút đầu tư, thúc đẩy đẩy hoạt động giao thương KT- XH; từ đó tạo động lực để người dân phát triển. Đồng thời, UBND tỉnh cần bổ sung nguồn vốn đối với xã điểm theo kế hoạch của tỉnh để các xã này đủ điều kiện về đích đúng kế hoạch lộ trình đề ra”- ông Đinh Quang Ven kiến nghị. 
 
Nhận thức rõ những khó khăn trong triển khai xây dựng NTM, huyện Sơn Tây đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành các tiêu chí. Song, với quá nhiều “chướng ngại vật” như thế, việc hoàn thành các tiêu chí đúng kế hoạch sẽ là bài toán khó đối với cấp ủy, chính quyền nơi đây.
 
Chính vì vậy, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân, thì Nhà nước cũng cần quan tâm đầu tư kịp thời và có những nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chí để sát thực hơn với những huyện miền núi còn nhiều khó khăn như huyện Sơn Tây.
 
B.Khánh
 
.