Cập nhật lúc: 14:23, 21/07/2016 [GMT+7]
.

Xây dựng nông thôn mới ở Tư Nghĩa: Đảm bảo đi đúng lộ trình


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này, cấp ủy đảng và chính quyền huyện Tư Nghĩa đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới (NTM).

Đến nay, huyện Tư Nghĩa có 2 xã đạt chuẩn NTM là Nghĩa Lâm và Nghĩa Hòa. Theo quy định của Trung ương, để Tư Nghĩa trở thành huyện NTM thì phải có 13/13 xã đạt xã NTM và huyện phải có 8 tiêu chí.

Để từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, huyện Tư Nghĩa phấn đấu đến cuối năm 2016 có thêm 3 xã: Nghĩa Thương, Nghĩa Phương và Nghĩa Sơn về đích NTM; 15/15 xã, thị trấn phải đạt chuẩn quốc gia về y tế và bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Năm 2017, tiếp tục có thêm 5 xã là Nghĩa Hiệp, Nghĩa Điền, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận và Nghĩa Trung đạt chuẩn NTM.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện đảm bảo hoàn thành chuẩn quốc gia NTM tại 13 xã và huyện cũng sẽ hoàn thành 8 tiêu chí theo quy định.

 

Nghĩa Lâm là một trong hai xã về đích NTM đầu tiên của Tư Nghĩa.
Nghĩa Lâm là một trong hai xã về đích NTM đầu tiên của Tư Nghĩa.

Ông Trần Thiên Thanh- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tư Nghĩa cho biết, huyện sẽ tiếp tục huy động nguồn lực tổng hợp. Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực trong dân, để đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa... Đồng thời, tăng cường việc hướng dẫn các xã lập các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập của người dân tăng 1,8 lần so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%.
 
Trong giai đoạn 2011-2015, nguồn kinh phí đầu tư để xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tư Nghĩa  gần 298 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gần 137,7 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các công trình, dự án gần 92,7 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp trên 40 tỷ đồng; cộng đồng dân cư đóng góp gần 21,9 tỷ đồng; vốn huy động từ nguồn khác trên 5,4 tỷ đồng. Sự đồng tình, đóng góp của nhân dân địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tư Nghĩa.

Để đạt được kết quả đó, trước hết huyện sẽ triển khai thi công kiên cố hóa một số tuyến đường giao thông, kênh mương, tiến hành sửa chữa 12 trường học các cấp, xây mới 19 công trình văn hóa...

Ngoài ra, huyện còn tập trung xây dựng xã Nghĩa Thương đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế trên địa bàn huyện lên 13/13 xã.

Thực tế cho thấy, huy động nguồn lực từ cộng đồng đóng vai trò rất lớn trong xây dựng NTM ở huyện Tư Nghĩa trong thời gian qua. Nhiều công trình huy động từ sức dân đã hình thành, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, hiến vườn, đóng góp tiền của, ngày công để làm đường giao thông nông thôn.

Ông Phạm Văn Sơn-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, phấn khởi cho biết: "Nghĩa Sơn là xã miền núi, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng ý chí và sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân đã giúp xã nhanh chóng hoàn thành 19 chỉ tiêu trong xây dựng NTM. Hiện xã đang hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận xã NTM".

Hiện nay, huyện Tư Nghĩa đang tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các xã, nhất là các xã có kế hoạch đạt chuẩn NTM trong năm nay. Hy vọng rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm của chính quyền địa phương và nhân dân, cùng với sự hỗ trợ từ nguồn vốn của Chương trình, huyện Tư Nghĩa sẽ trở thành huyện NTM vào năm 2020 theo đúng lộ trình.
 

Bài, ảnh: DUY HÙNG
 

.
.