Cập nhật lúc: 19:40, 13/06/2016 [GMT+7]
.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Hoạt động 105% công suất


(Baoquangngai.vn)- Mặc dù trong điều kiện nhiều bất lợi như biến động giá dầu thô, sản phẩm, tỷ giá và cơ chế chính sách, thế nhưng trong 6 tháng đầu năm 2016, Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất hoạt động với 103 - 105% công suất thiết kế. Năng suất và sản lượng đều vượt so với kế hoạch đề ra.  
 
TIN LIÊN QUAN


Đó là chia sẻ của ông Trần Ngọc Nguyên- Tổng Giám đốc BSR. Theo ông Nguyên, NMLD Dung Quất luôn được duy trì vận hành ở công suất tối ưu đã làm tăng sản lượng so với kế hoạch. Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh luôn được rà soát, kiểm soát, tiết kiệm tối đa và công tác quản trị được quan tâm, chú trọng là những yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả đã đạt được của BRS trong 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2016 NMLD Dung Quất đã sản xuất ước đạt trên 3,407 triệu tấn sản phẩm các loại, đạt 117% kế hoạch; tiêu thụ 3,243 triệu tấn sản phẩm, đạt 112% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt hơn 33,5 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước tính 6,11 ngàn tỷ đồng.
 
NMLD Dung Quất đang hoạt động ổn dịnh ở 103-105% công suất thiết kế
NMLD Dung Quất đang hoạt động ổn dịnh ở 103-105% công suất thiết kế.

Từ khi NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến nay đã sản xuất được 40,79 triệu tấn sản phẩm, sản lượng tiêu thụ là 40,53 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 758,1 ngàn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 129,4 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tính từ khi NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến nay đã sản xuất được 40,79 triệu tấn sản phẩm, sản lượng tiêu thụ là 40,53 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 758,1 ngàn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 129,4 ngàn tỷ đồng.

Song song với hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng. Đến nay, BSR đã đạt trên 7 triệu giờ công an toàn. Công tác an ninh và phối hợp với chính quyền địa phương luôn được duy trì chặt chẽ, không xảy ra bất cứ vụ việc mất an ninh trật tự, vi phạm nào xung quanh Nhà máy cũng như tại các hạng mục trên biển.

Công tác vận hành và bảo dưỡng được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt BSR đã tích cực triển khai thực hiện công tác kiểm soát rò rỉ toàn Nhà máy định kỳ ngay từ đầu năm (Overall leak test). Việc thực hiện kiểm tra rò rỉ đã phát hiện nhiều điểm rò rỉ nhỏ và kịp thời khắc phục, loại trừ nguy cơ phát sinh cháy nổ, đảm bảo vận hành an toàn.

Đánh giá về những khó khăn trong thời gian đến, ông Trần Ngọc Nguyên- Tổng Giám đốc BSR chia sẻ thêm: Từ nay đến hết năm 2016, BSR sẽ còn đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể như giá dầu bình quân đầu năm đến thời điểm này ở mức 38 USD/thùng tương đương chỉ bằng 63,34% giá dầu KH (60 USD/thùng) dẫn đến chỉ tiêu doanh thu và nộp NSNN chưa đạt yêu cầu đặt ra.
 
Cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất
Cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất

Đặc biệt là chênh lệch thuế bất lợi cho BSR so với các nước được hưởng ưu đãi đặc biệt theo FTA chưa được tháo gỡ, và thêm vào đó là việc điều chỉnh cách tính Thuế nhập khẩu theo cách tính bình quân gia quyền trong tính giá cơ sở càng khiến sản phẩm BSR khó khăn trong tiêu thụ và đảm bảo hiệu quả SXKD do chính sách giá thông qua phụ phí cho khách hàng phải giảm sâu, bất lợi hơn nữa.

Nhiệm vụ trọng tâm của BSR đến cuối 2016 là tiếp tục tổ chức quản lý vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, hiệu quả ở công suất thiết kế. Chủ động, linh hoạt trong phân tích, đánh giá thị trường, điều kiện khách quan, chủ quan của BSR để kịp thời ứng phó với biến động của giá dầu, giá sản phẩm, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của khách hàng và các vấn đề khác ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, BSR tập trung cao độ vào công tác tối ưu hóa chi phí sản xuất, giảm thiểu lượng hàng, nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng tồn kho. Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động, đảm bảo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Thực hiện Dự án mở rộng NMLD Dung Quất, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch cổ phần hóa Công ty BSR theo chỉ đạo của PVN.

 
M.Toàn
 

 

.