Cập nhật lúc: 16:31, 16/01/2016 [GMT+7]
.

Ban hành chính sách: Kèm điều kiện khả thi


(Báo Quảng Ngãi)- Cơ chế, chính sách là "bộ khung" tối cần thiết cho việc chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, việc ban hành phải bám sát thực tế, đặc biệt phải nghiên cứu kỹ tính khả thi, nhằm đảm bảo điều kiện triển khai các cơ chế, chính sách đó.

TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt chính sách dự kiến ban hành

Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến ban hành 16 cơ chế, chính sách mới thuộc các lĩnh vực thu hút đầu tư, giao thông vận tải, xây dựng đô thị, thương mại, thu hút nhân tài, đào tạo lao động nông thôn. Trong đó, lĩnh vực xây dựng có 4 cơ chế chính sách; giao thông vận tải 3 chính sách. Có những chính sách đưa ra mốc thời gian phải ban hành gấp rút ngay trong quý I/2016, như chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; phê duyệt ngành nghề, danh mục khung và định mức chi đào tạo nghề lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng phát triển đảo Lý Sơn hiện đang gặp khó khăn về nguồn lực tài chính. Trong ảnh: Đảo Lý Sơn nhìn từ biển.
Cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng phát triển đảo Lý Sơn hiện đang gặp khó khăn về nguồn lực tài chính. Trong ảnh: Đảo Lý Sơn nhìn từ biển.


Năm 2016, Quảng Ngãi tập trung huy động nguồn lực triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn và an sinh xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết, giải pháp mà nghị quyết và kế hoạch đề ra. Năm nay, Quảng Ngãi cũng xác định là "Năm cải cách hành chính, thu hút đầu tư", vì vậy, việc gấp rút ban hành chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư để tạo đồng bộ, sức bật là hết sức cần thiết.

Riêng về lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn, nhất thiết phải ban hành sớm vì đây chính là lực lượng bị mất công ăn việc làm do phải nhường đất đai, tư liệu sản xuất cho việc phát triển công nghiệp, nhưng chưa được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp kịp thời... Việc ban hành khung và định mức chi đào tạo nghề lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi là quá chậm so với chỉ đạo của Chính phủ, vì vậy ban hành càng sớm càng tốt, tạo sự đồng bộ trong thực thi chính sách từ Trung ương đến địa phương.

Tính toán khả thi

 So với những năm trước, việc ban hành chính sách, cơ chế mới năm 2016 có tập trung hơn. Những lĩnh vực nào xác định là trọng tâm, trọng điểm, đột phá, tỉnh sẽ ban hành chính sách, cơ chế nhằm tạo ra điểm tựa, sức bật, từ đó cụ thể hóa đi vào thực tiễn. Tuy nhiên, nhìn nhận ở góc độ thực tế, việc ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh năm 2016 vẫn còn nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Tại hội nghị bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, với sự tham dự đầy đủ của người đứng đầu các sở, ngành và huyện, thành phố, nhiều ý kiến đã thẳng thắn đóng góp với UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Võ Văn Rân - Phó Giám đốc Sở Tài chính đề xuất: "Việc ban hành cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội là cần thiết, nhưng đề nghị các cơ quan  tham mưu cho tỉnh phải tính toán, cân nhắc. Khi xây dựng chính sách phải tham mưu cả nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện chính sách, cơ chế ấy. Đây là bất cập lớn nhất khiến các cơ chế, chính sách ban hành ra chưa có tính khả thi".

Thực tế, trong thời gian qua, tỉnh ban hành khá nhiều chính sách, cơ chế nhưng không triển khai thực hiện được vì thiếu nguồn lực tài chính, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đơn cử, trong chính sách dành cho giáo dục, tỉnh ban hành cơ chế thu hút giáo viên về vùng đặc biệt khó khăn công tác, song chính sách hỗ trợ đi kèm vì chưa có nguồn lực tài chính nên nhiều chế độ hỗ trợ đến nay vẫn "treo". Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nêu ra khá nhiều, nhưng điều kiện để đảm bảo thực thi còn lỏng lẻo, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thụ hưởng, nhất là hỗ trợ đào tạo lao động. Phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng nông thôn đề ra với nguồn lực tài chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng, nhưng lại quy về "nguồn lực xã hội", trong khi nguồn lực này bắt đầu từ đâu thì chưa đưa ra được.

Dự lường những khó khăn, bất cập, vướng mắc có thể sẽ xảy ra khi triển khai các cơ chế, chính sách là việc phải thẳng thắn đề cập ngay từ khi bắt tay xây dựng cơ chế, chính sách ấy. Đó cũng chính là giải pháp hữu hiệu giúp UBND tỉnh điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm mới này.
 

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

.
.