Cập nhật lúc: 14:39, 01/09/2015 [GMT+7]
.

Mở ra môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng


(Báo Quảng Ngãi)- Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2015 đã có sự đổi mới toàn diện và đột phá về thể chế, qua đó mở ra môi trường đầu tư  kinh doanh thông thoáng.

TIN LIÊN QUAN

Nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh về những điểm mới trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Sở KH&ĐT đã tổ chức hội nghị thông tin đến các DN.

Đột phá về thể chế

Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ KH&ĐT), thành viên Ban soạn thảo 2 luật này, cho biết, thay đổi quan trọng nhất của Luật Đầu tư 2014 là việc tạo lập cơ sở pháp lý minh bạch để bảo đảm thực hiện quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm thông qua các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư và đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp thông thoáng hơn sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2015.               Ảnh: H.HÀ
Hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp thông thoáng hơn sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2015. Ảnh: H.HÀ


Luật Đầu tư 2014 được xem là bước đột phá về thể chế. Trong đó, thủ tục hành chính được cải cách mạnh mẽ. Cụ thể là, luật này đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư (NĐT) trong nước (Điều 36), đơn giản hoá hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với NĐT nước ngoài với thời hạn tối đa 15 ngày thay cho 45 ngày như trước đây (Điều 37).

Cùng với đó, luật đã bổ sung, hoàn thiện một số quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của NĐT trong việc triển khai thực hiện dự án (DA) đầu tư, như bổ sung quy định về bảo đảm nghĩa vụ thực hiện DA của NĐT dưới hình thức ký quỹ, về giám định chất lượng máy móc, thiết bị, công nghệ nhập khẩu để thực hiện DA đầu tư. Ngoài ra, luật còn hoàn thiện các quy định về chuyển nhượng DA đầu tư, giãn tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoạt động đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của DA đầu tư…

Ông Quánh Ngọc Tuấn thông tin thêm, Luật Đầu tư 2014 cũng đã làm rõ, chỉ các DN có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 51% mới phải áp dụng điều kiện và thủ tục như NĐT nước ngoài. Đồng thời, cải cách quy trình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài theo hướng cho phép NĐT nước ngoài trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật về DN mà không phải thực hiện thủ tục đầu tư.
 

Loại bỏ hơn 100 ngành, nghề kinh doanh trùng lặp

Với 386 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trên cơ sở rà soát, Luật Đầu tư 2014 đã loại bỏ gần 120 ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh không hợp lý, không rõ ràng, tạo ra gánh nặng chi phí tuân thủ đối với nhà đầu tư. Đồng thời, sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng giảm thiểu hình thức cấp phép…
Theo đó, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Luật chỉ còn 267 ngành, nghề. Như vậy, kể từ ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác sẽ hết hiệu lực thi hành.     

Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng

Nhằm tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, Luật Đầu tư 2014 cũng đã hoàn thiện các quy định về ngành, nghề ưu đãi đầu tư nhằm bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng vào các ngành sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, DA sản xuất có quy mô lớn, DA đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng nhiều lao động, DA sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, DA thực hiện trong các lĩnh vực xã hội hóa đầu tư như y tế, giáo dục, văn hóa…

Trong khi đó, “Luật Doanh nghiệp 2014 mới ban hành đã thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp 2013, giảm rủi ro và tăng tính chủ động, nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh cho DN”, ông Phan Đức Hiếu – Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH&ĐT), nhấn mạnh.

Luật Doanh nghiệp cũng đã có nhiều cải cách quan trọng để tạo thuận lợi tối đa cho quá trình gia nhập thị trường. Đó là, bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định trong hồ sơ đăng ký thành lập DN; rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký DN hay thay đổi nội dung đăng ký DN xuống tối đa không quá 3 ngày. Cùng với đó, kết hợp đồng thời các thủ tục đăng ký DN, đăng ký lao động và đăng ký bảo hiểm xã hội; thay đổi phương thức quản lý và bãi bỏ thủ tục về đăng ký mẫu dấu của DN.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, giấy chứng nhận đăng ký DN không bao gồm thông tin về ngành nghề kinh doanh của DN, mà chỉ có những thông tin cơ bản như mã số DN, địa chỉ trụ sở chính và thông tin về người đại diện theo pháp luật. Thông tin về ngành nghề kinh doanh dự kiến của DN do DN tự khai và lưu trong hồ sơ đăng ký DN. DN chủ động tiến hành hoạt động kinh doanh mới khi có đủ điều kiện và sau đó, thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để lưu vào hồ sơ đăng ký DN.

Cho phép các công ty linh hoạt hơn trong lựa chọn mô hình tổ chức quản trị, Luật Doanh nghiệp 2014 đồng thời bổ sung quy định tạo thuận lợi hơn cho cổ đông theo dõi, giám sát và khởi kiện người quản lý khi cần thiết nhằm tăng cường mức độ bảo vệ NĐT.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Ngãi Trần Thị Mỹ Ái cho biết, với những điểm mới được 2 chuyên gia thông tin sẽ giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước, NĐT và DN nắm bắt nhằm thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần tạo ra bước phát triển mạnh mẽ và bền vững cho kinh tế tỉnh nhà.           

 H.T

 

.
.