Cập nhật lúc: 21:42, 05/03/2015 [GMT+7]
.

Xã Bình Dương cán đích xã nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 4.3, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2014, kết quả 4 năm (2011-2014) và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (chương trình)  sau 4 năm triển khai, thực hiện đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn tỉnh.
 
Năm 2014, trong điều kiện khó khăn về ngân sách nhưng tỉnh đã cân đối, bố trí 184 tỷ từ nhiều nguồn, cùng với nguồn trái phiếu Chính phủ 101 tỷ đã bổ sung nguồn lực đáng kể cho việc thực hiện chương trình. Số lượng tiêu chí nông thôn mới (NTM) bình quân của mỗi xã đạt 7,07 tiêu chí/xã, tăng thêm so với năm 2011 là 4,69 tiêu chí/xã; một số xã, lượng tiêu chí nông thôn mới tăng nhanh. Năm 2014 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi có xã Bình Dương đạt tiêu chí nông thôn mới.
 
Song, bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các đại biểu đã thào luận và đưa ra những hạn chế của chương trình cần khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, các đại biểu cho rằng, trong các nội dung xây dựng NTM, chỉ mới tập trung cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các nội dung quan trọng khác như phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và các nội dung về văn hóa, xã hội, môi trường chưa được quan tâm đúng mức...
 
Cùng với đó, nguồn lực bố trí cho xây dựng  NTM, kể cả cấp tỉnh, huyện và xã còn thấp; việc lồng ghép các chương trình, dự án khác với xây dựng NTM chưa tốt; việc huy động vốn trong dân, trong cộng đồng dân cư và của doanh nghiệp cho xây dựng NTM còn thấp. Tiến độ thực hiện nhiều nội dung về xây dựng NTM chậm; kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh là rất thấp; chỉ mới có 01 xã đạt chuẩn NTM.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao bằng công nhận xã NTM cho lãnh đạo xã Bình Dương
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao bằng công nhận xã NTM cho lãnh đạo xã Bình Dương
 
Mục tiêu của tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến cuối năm 2015 có số xã đạt chuẩn nông thôn mới: từ 10 - 11 xã (không kể xã Bình Dương), số tiêu chí bình quân/xã đạt 9,5 tiêu chí, giảm số xã dưới 5 tiêu chí xuống còn dưới 40 xã, làm động lực để triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020. 
 
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ yêu cầu các sở ngành, địa phương lưu ý cần tiếp tục quán triệt sâu sắc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các Hội đoàn thể phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó vận động nhân dân thực hiện đưa phong trào ngày càng hiệu quả hơn, thực sự là phòng trào thi đua của toàn dân, qua đó đem lại lợi ích thiết thực cho chính người dân. 
 
Khẩn trương kiểm tra, rà soát, kiện toàn Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; điều chỉnh phân công địa bàn cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện cho phù hợp với điều kiện thực tế, để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách và địa phương được phân công.
 
Đồng thời, từng sở ngành, theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương kiểm tra, rà soát các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc huy động và thu hút nguồn vốn trong dân, cộng đồng và doanh nghiệp để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới.
 
Hội nghị cũng đã công bố quyết định công nhận xã Bình Dương (Bình Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới 2014. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đã trao bằng công nhận và tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Bình Dương cùng phần thưởng là 1 công trình phúc lợi có vốn thực hiện 1 tỷ đồng.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND cũng đã trao tặng bằng khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong phong trào xây dựng NTM.
 
Tin, ảnh: N.Đức
 
.