Cập nhật lúc: 14:03, 25/12/2014 [GMT+7]
.

Kinh tế tập thể qua 5 năm phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2009 - 2014 đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Những thành tựu nổi bật

Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 364 tổ hợp tác và 263 HTX. Trong đó có 192 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 11 HTX giao thông vận tải; 13 Quỹ tín dụng nhân dân; 47 HTX công nghiệp, dịch vụ thương mại và HTX khác.

HTX NN Thọ Trung đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước trao tặng.
HTX NN Thọ Trung đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước trao tặng.


Nhìn chung, trong quá trình củng cố và phát triển, một số HTX kiểu mới được thành lập, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực. Số tổ hợp tác tiếp tục tăng, nhiều nhất là các tổ hợp tác đoàn kết khai thác hải sản trên biển (đã có 300 tổ). Các HTX đã hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật, đang từng bước khắc phục yếu kém về phương thức hoạt động. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số điển hình tiên tiến, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ xã viên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động.

Liên kết giữa các HTX với nhau và các tổ chức kinh tế khác bước đầu đã có sự phát triển. Các tổ chức kinh tế tập thể đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng các HTX vẫn cố gắng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì các dịch vụ phục vụ hỗ trợ thiết thực cho nhu cầu kinh tế hộ xã viên phát triển, góp phần cải thiện đời sống hộ thành viên, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Các HTX đã mở rộng các dịch vụ sản xuất cả về số lượng và quy mô, kể cả dịch vụ xây dựng cơ bản, dịch vụ cơ giới trong các khâu sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại, tín dụng. Các HTX phi nông nghiệp đã giúp cho xã viên có việc làm ổn định, thu nhập tăng cao. Một số HTX trong lĩnh vực vận tải đã khẳng định vị thế của mình trong điều kiện kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn. Các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ngày càng hiệu quả, làm tốt công tác huy động vốn của thành viên, đồng thời tích cực hỗ trợ thành viên vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn.

 Hiệu quả hoạt động ngày càng cao

Qua 5 năm phát triển kinh tế tập thể, kết quả hoạt động của HTX ngày càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực HTX bình quân hàng năm trong giai đoạn 2010 - 2014 đạt 6%. Tổng doanh thu của HTX tăng 141 tỷ đồng so với năm 2009, trong đó thu từ dịch vụ hoạt động cho thành viên là 124 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của một HTX loại trung bình, khá giỏi đạt trên 1 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm 2009 và lợi nhuận bình quân đạt mức 60 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 11 triệu đồng/năm, tăng 69% so với năm 2009…

Số lượng HTX khá giỏi ngày càng tăng cao. Năm 2009, HTX khá giỏi chiếm 36%, yếu kém 30%. Đến năm 2014, qua phân loại có 115 HTX khá giỏi (44%); 90 HTX trung bình (34%) và HTX yếu kém chỉ còn 22%. Nhiều HTX yếu kém đã được củng cố xây dựng và vươn lên thành HTX trung bình, khá. Toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 25 HTX vững mạnh đạt danh hiệu “HTX điển hình tiên tiến”.

  Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bằng những chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó là sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh đối với phát triển kinh tế tập thể và sự nỗ lực củng cố vươn lên của Liên minh HTX tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển.

 Từ những kết quả nêu trên cho thấy, trong thời kỳ hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế như hiện nay, nơi nào có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy và sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát của chính quyền thì nơi đó phong trào kinh tế tập thể phát triển.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan nên tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ các HTX thực hiện cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp với điều kiện để phát triển kinh tế tập thể; quan tâm đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cho các cơ sở kinh tế tập thể. Đặc biệt là cán bộ chủ chốt HTX phải luôn được đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn và phải có tâm huyết, gắn bó với HTX.

 Về phía HTX cũng phải chủ động vươn lên khẳng định vị trí, vai trò, phát huy nội lực của chính mình để phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung nguồn lực ra sức củng cố, phát triển HTX .                                                                                 

Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM
 

.
.