Cập nhật lúc: 09:45, 20/08/2014 [GMT+7]
.

Hỗ trợ đầu tư vào Khu đô thị mới Vạn Tường


(Baoquangngai.vn)- HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa bàn hành Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc KKT Dung Quất.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, nhà đầu tư đầu tư vào Khu đô thị mới Van Tường được hỗ trợ 150 triệu đồng/ha diện tích đất sử dụng cho dự án và 1% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị được cấu thành trong tổng dự toán của dự án trên cơ sở ý kiến thẩm tra về tổng dự toán của BQL KKT Dung Quất theo đúng quy định hiện hành nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 25 tỷ đồng/dự án.

 

Đối tượng được hỗ trợ gồm: Nhà đầu tư trong và ngoài nước có dự án đầu tư vào Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan; các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đầu tư.

Khu đô thị mới Vạn Tường được phê duyệt có diện tích khoảng 3.828ha, là khu chức năng và là đô thị trung tâm trong số 5 khu đô thị thuộc KKT Dung Quất, đóng vai trò hạt nhân trong quá trình đô thị hóa KKT Dung Quất trở thành TP. Dung Quất. Định hướng phát triển khu đô thị mới Vạn Tường trong tương lai sẽ trở thành đô thị dịch vụ phục vụ công nghiệp, kết hợp các khu sinh thái bảo tồn thiên nhiên.

Giai đoạn 2011- 2015, diện tích xây dựng khu đô thị mới Vạn Tường khoảng 650ha, với quy mô dân số khoảng 800.000 người. Trong giai đoạn này, khu đô thị mới Vạn Tường tập trung đầu tư phát triển các khu chức năng quan trọng theo tiêu chuẩn tương đương đô thị loại IV, là đô thị công nghiệp và dịch vụ hiện đại, giữ vai trò trung tâm để hình thành TP. Dung Quất.

 

PV
 

 

.