Cập nhật lúc: 13:55, 17/03/2014 [GMT+7]
.

Năm 2014 phấn đấu trồng mới 8.300 ha rừng


(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.3, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã tổ chức tổng kết kết quả thực hiện năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, công tác phát triền rừng đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Đã khoán quản lý và bảo vệ 110.446 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh hơn 2.000 ha, trồng 437 ha rừng phòng hộ, 6.888 ha rừng phân tán. Toàn tỉnh đã trồng 8.661 ha/10.178 ha rừng sản xuất.
 
Năm 2013, công tác khoanh nuôi
Năm 2013, công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng đạt nhiều kết quả đáng kể.
 
Về các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó dự án phát triển lâm nghiệp (WB3) đã trồng 1.340 ha/1.500 ha (đạt 90%). Dự án khôi phục rừng và quản lý bền vững (KfW6), đã quản lý 1.012 ha, chăm sóc và khoanh nuôi tái sinh 2.635 ha (đạt 100%).
 
Kế hoạch năm 2014, toàn tỉnh sẽ quản lý 126.300 ha rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh 3.000 ha rừng phòng hộ, chăm sóc 19.000 ha rừng trồng. Trồng mới 8.300 ha rừng, trong đó trồng 1.300 ha rừng phòng hộ, 7.000 ha rừng sản xuất, trồng 2,650 triệu cây phân tán, khai thác 350 ngàn m3 gỗ rừng trồng. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.