Cập nhật lúc: 16:04, 17/03/2014 [GMT+7]
.

Hỗ trợ đắc lực công tác giảm nghèo


(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.3, Tiểu Ban quản lý (BQL) dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014.
 
Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP là chương trình mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về giảm nghèo nhanh tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi và ven biển. Mục đích của Dự án là tập hợp các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có hiệu quả, phổ biến cho người dân và các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình vào thực tiễn sản xuất tại các địa phương.
 
Trong năm 2013, Tiểu BQL Dự án đã tổ chức thực hiện hoàn thành 19 hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt, 2 hoạt động bổ sung, đồng thời hỗ trợ cho BQL Dự án Trung ương xúc tiến 2 hoạt động triển khai tại địa phương.
 
Tiểu BQL Dự án đã tổ chức tập huấn giảng viên nguồn cho cán bộ của xã, huyện vùng dự án, nhằm hỗ trợ cấp xã trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo cấp tỉnh để chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn ý kiến đại biểu bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của 2 xã thuộc Dự án là Trà Sơn (Trà Bồng) và Long Mai (Minh Long).

 

Song với công tác tư vấn, Dự án đã hỗ trợ cho các nông hộ 34 con bò để phát triển sản xuất
Cùng với công tác tư vấn, Dự án đã hỗ trợ cho các nông hộ 34 con bò để phát triển sản xuất.
 
Tiểu BQL Dự án đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo tại xã Sơn Hạ, Bình Phú, An Hải và Long Mai. Giới thiệu 26 mô hình sản xuất nông nghiệp để nông hộ tiếp cận, học tập.
 
Ngoài ra, Dự án cũng đã tổ chức cho cán bộ các cấp vùng dự án tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả ngoài tỉnh, thông qua đó xác định mô hình phù hợp với địa phương mình.
 
Với phương thức tiếp cận mới, đề án “Phát triển chăn nuôi bò cái lai Zêbu sinh sản” đã có sự đồng thuận cao của người dân và triển khai thực hiện với tổng quy mô 68 con, trong đó dự án đầu tư 34 con, nông dân đóng góp 34 con. Đến nay, đàn bò ở các hộ mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, tỉ lệ sống 100% và các nông hộ từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò. 
 
Đến nay, Dự án đã giải ngân hơn 3,8 tỷ đồng, đạt 115,4% so với kế hoạch. Qua công tác triển khai, dự án đã được các cấp ủy và chính quyền địa phương nhận thức đúng đắn và xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Với những kết quả đã đạt được, Quảng Ngãi rất mong Đại sứ quán Ailen và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và BQL Dự án Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Quảng Ngãi thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
.