Cập nhật lúc: 06:37, 11/02/2014 [GMT+7]
.

Chỉ giảm giá dầu diesel, không giảm giá xăng


Bộ Tài chính vừa ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giảm giá dầu diesel.


Theo Bộ Tài chính, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây cho thấy, các mặt hàng xăng RON 92, dầu hỏa và dầu mazut có giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở từ 180 đồng/lít-256 đồng/lít.

Riêng mặt hàng dầu diesel có giá hiện hành cao hơn giả cơ sở là 109 đồng/lít, kg. Trên cơ sở này, để thực hiện chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu mazut; mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.
 

Tuy giá dầu diesel giảm nhưng giá xăng vẫn không giảm theo
Tuy giá dầu diesel giảm nhưng giá xăng vẫn không giảm theo


Khôi phục một phần lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng (từ 0 đồng/lít lên 100 đồng/lít). Về Quỹ Bình ổn giá: Ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng: từ 100 đồng/lít xuống 0 đồng/lít; Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hỏa: từ 220 đồng/lít xuống 40 đồng/lít.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng dâu diesel trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (109 đồng/lít)./.
 

Theo Việt Hà/VOV

.