Cập nhật lúc: 13:43, 15/01/2014 [GMT+7]
.

Tây Trà: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, huyện Tây Trà luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Thông qua các hoạt động này, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố về tổ chức, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được triển khai có hiệu quả, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; “Thi đua, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội" của Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”… Qua đó, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái lao động sản xuất, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhiều nơi đã có cách làm hay, hiệu quả, các chương trình, đề án phát triển sản xuất được quần chúng nhân dân tích cực thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế.

 

Nông dân Tây Trà làm đất gieo sạ vụ đông xuân.
Nông dân Tây Trà làm đất gieo sạ vụ đông xuân.


Anh Hồ Văn Hà ở đội 5 thôn Gò Rô xã Trà Phong là một trong những điển hình trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Với danh hiệu nông dân sản xuất giỏi của huyện 3 năm liền. Từ năm 2010 anh Hà mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò, heo và kết hợp kinh doanh buôn bán nhỏ, mỗi năm gia đình anh thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Gia đình của chị Hồ Thị Út, ở đội 1, thôn Trà Nga, xã Trà Phong là một điển hình trong việc phát triển kinh tế gia đình với mô hình vườn - chuồng - rừng, nuôi heo, trồng lúa và trồng rừng đã mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị Út còn tích lũy trên 40 triệu đồng... Hội Phụ nữ huyện đã đẩy mạnh hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế hộ, tranh thủ nhiều nguồn vốn vay để hỗ trợ hội viên, đặc biệt là những hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhiều gia đình, thôn, đã tích cực tham gia đăng ký thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Phong trào này đã phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các gia đình đã nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Số gia đình văn hóa, thôn văn hóa ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Đến năm 2013, toàn huyện có hơn 3.750 lượt hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 69 khu dân cư đạt yêu cầu, 18 khu tiên tiến, 128 lượt cơ quan được công nhận cơ quan văn hóa, 7 thôn văn hóa.

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, bê tông hóa nhờ vào sự đóng góp tiền của, ngày công, vật liệu của quần chúng nhân dân... Thông qua hoạt động của các tổ chức thành viên, nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm.

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Tây Trà sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.        

     
        Bài, ảnh: PV

 

.