Cập nhật lúc: 13:44, 27/11/2013 [GMT+7]
.

Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 81% dự toán năm


Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt 657,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm.


Trong đó thu nội địa 432,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3%; thu từ dầu thô 97 nghìn tỷ đồng, bằng 97,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 130,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 94,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6%; thuế thu nhập cá nhân 41,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9%; thuế bảo vệ môi trường 10 nghìn tỷ đồng, bằng 70,4%; thu phí, lệ phí 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính khoảng 803,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 146,2 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 141,6  nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh… ước khoảng 567,4 nghìn tỷ đồng, bằng 84,1%...
 

Theo Hà Anh (Chinhphu.vn)

.