Sơn Hà: Quyết tâm giành thắng lợi vụ đông xuân 2012 - 2013

Thứ Bảy, 21:14, 12/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Nhằm đảm bảo an ninh lương thực, huyện Sơn Hà đã chỉ đạo nhân dân tập trung gieo trồng hết diện tích, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày... Đến nay, nhân dân trong huyện đã cơ bản gieo cấy xong và đang tập trung chăm sóc cây trồng.

TIN LIÊN QUAN


Vụ sản xuất đông xuân này, huyện Sơn Hà gieo sạ 5.600ha, với các giống Xi 23, NX 30, KD đột biến, ĐV 108, Nhị ưu 838... Đến thời điểm này, đã cơ bản gieo cấy xong và tập trung tỉa dặm lúa, làm cỏ, bón phân cho cây lúa. Theo báo cáo của Phòng nông nghiệp huyện, hiện nay trên trà lúa đông xuân ở hầu hết các địa phương đều phát triển tốt. Qua theo dõi, trên cây lúa tuy có xuất hiện một số sâu bệnh gây hại, nhưng tỷ lệ thấp không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

 

Đập thủy lợi Nước Lác (xã Sơn Kỳ) đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất đông xuân 2012-2013 ở Sơn Hà. Ảnh: T.L
Đập thủy lợi Nước Lác (xã Sơn Kỳ) đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất đông xuân 2012-2013 ở Sơn Hà. Ảnh: T.L


Bà Đinh Thị Treo, thôn Gò Rép cho biết: Vụ đông xuân này gia đình bà gieo cấy 3 sào lúa, với các giống Xi 23, NX 30.... Đến nay lúa phát triển tốt, mặc dù những ngày này, trên các trà lúa có xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ gây hại... nhưng nhờ hướng dẫn của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương nên gia đình đã phòng trừ kịp thời. Hiện nay, gia đình bà đang tập trung tỉa dặm lúa, bón phân kết hợp với làm cỏ, chăm sóc lúa. Cùng ra đồng dặm lúa như bà Treo, bà Đinh Thị Ly bộc bạch: "Vụ đông xuân này thời tiết thuận lợi, mưa ít nên việc làm đất đỡ tốn công sức, lúa phát triển nhanh. Sau khi gieo sạ, tôi tranh thủ tỉa dặm, bón phân để mong lúa phát triển tốt; đồng thời tiến hành phun thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp".

Ông Nguyễn Hữu Dương - Trưởng Phòng nông nghiệp huyện Sơn Hà cho biết: Xác định vụ đông xuân có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực của huyện nên huyện tập trung chỉ đạo sản xuất. Trong đó, phấn đấu năng suất cây lúa đạt 43 tạ/ha, sản lượng 24.000 tấn; cây ngô năng suất 26 tạ/ha, sản lượng 442 tấn.

Để đạt kết quả trên, huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có một số diện tích nhỏ bị sâu ắn lá nhỏ, chuột, sâu năn, bọ trĩ gây hại; một số diện tích bị đỏ đầu lá, vàng sinh lý... Phòng đã tham mưu cho UBND huyện, chỉ đạo các địa phương kịp thời hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh, nhằm giảm bớt chi phí. Đồng thời khuyến cáo nhân dân tích cực thăm đồng ruộng, theo dõi kịp thời các đối tượng sâu bệnh để phòng trừ và chăm sóc cây lúa được tốt.

Người dân thị trấn Di Lăng (Sơn Hà), tỉa dặm lúa đông xuân.
Người dân thị trấn Di Lăng (Sơn Hà), tỉa dặm lúa đông xuân.


Để vụ đông xuân 2012 - 2013 thắng lợi, huyện Sơn Hà đã kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban xuống phụ trách địa phương; chỉ đạo Trạm khuyến nông hướng dẫn người dân áp dụng mô hình sản xuất "3 giảm, 3 tăng", tăng cường bón lót phân chuồng, phân lân và phân vi sinh. Chuyển đổi diện tích sản xuất lúa nước không chủ động được nước, năng suất thấp sang cây trồng khác; chỉ đạo Trạm bảo vệ thực vật tăng cường công tác phát hiện, dự báo kịp thời tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời... Với mục tiêu đạt năng suất cao nhất trong vụ đông xuân 2012 - 2013, thì không chỉ sự nỗ lực của ngành nông nghiệp, mà còn cần sự  vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các hội đoàn thể và người dân trong huyện. Có như vậy mới thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất đông xuân 2012 - 2013 mà huyện đã đề ra.


Bài, ảnh: Bá Sơn

 

.