,
Cập nhật lúc 14:11, Wednesday, 11/07/2012

Lý Sơn: Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới


(QNg)- Sau gần 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay Lý Sơn đã hoàn thành việc đánh giá thực trạng, triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến các địa phương trong huyện và chọn xã An Hải làm điểm. Đồng thời chỉ đạo hai xã An Vĩnh, An Bình thành lập Ban quản lý để xây dựng đề án, nhằm  huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo 19 tiêu chí đề ra.
 

TIN LIÊN QUAN


Xã An Hải, địa phương được chọn làm điểm, hiện nay ngoài kinh phí của địa phương và nhân dân đóng góp, huyện Lý Sơn cũng đang đề nghị tỉnh và Trung ương hỗ trợ để đầu tư triển khai phát triển các công trình giao thông nông thôn, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, cải tạo lại chợ cùng các công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, trồng rừng…

Hạ tầng giao thông trên đảo Lý Sơn hôm nay.                        Ảnh: KD
Hạ tầng giao thông trên đảo Lý Sơn hôm nay. Ảnh: KD


Ông Mai Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã An Hải, Trưởng Ban quản lý xây dựng NTM của xã cho biết, theo đánh giá sơ bộ, hiện nay trong 19 tiêu chí về xây dựng NTM, địa phương mới có 5 tiêu chí đạt yêu cầu theo nội dung đề án, để có cơ sở cho việc triển khai theo chỉ đạo của UBND huyện, Ban quản lý đang hoàn tất việc xây dựng đề án và trình phê duyệt, theo đề án từ nay đến cuối năm 2012 địa phương sẽ phấn đấu hoàn thành từ 1 đến 2 tiêu chí, trong đó trọng tâm là hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn, thủy lợi.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của địa phương là nguồn kinh phí để thực hiện đề án, bởi ngoài kinh phí địa phương và nhân dân đóng góp cần có sự hỗ trợ từ trên. Bên cạnh đó một số nội dung tiêu chí yêu cầu quá cao, không phù hợp nên cần đề xuất điều chỉnh. Bên cạnh đó công tác quy hoạch tổng thể chưa đồng bộ, sức huy động vốn trong nhân dân còn thấp, trình độ, kiến thức tiếp cận KHKT, tập quán sản xuất của nhân dân còn hạn chế, manh mún, nên cản trở đến việc triển khai thực hiện đề án.

Hiện nay, qua đánh giá thực trạng, cho thấy, đến thời điểm này, các xã trong huyện đã đạt yêu câu tiêu chí về xây dựng NTM còn ở mức khá thấp. Ngay tại xã An Hải, địa phương được chọn làm điểm của huyện cũng chỉ đạt 5/19 tiêu chí cơ bản về xây dựng NTM, các địa phương khác cũng chỉ đạt 3 - 4 tiêu chí, lý giải nguyên nhân này là chính quyền địa phương các xã, đặc biệt là Ban quản lý còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp thực hiện các tiêu chí, năng lực, chuyên môn của cán bộ còn yếu kém… Ngoài ra, các xã đều có điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đúng mức, đời sống của người dân còn ở mức chưa cao nên chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động sức dân và kêu gọi đầu tư từ bên ngoài.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện cho biết, theo kế hoạch, đến năm 2015, huyện Lý Sơn phải có 1 xã đạt chuẩn xã xây dựng NTM với 19/19 tiêu chí đạt chuẩn, đến năm 2020 những xã còn lại của huyện cũng phải phấn đấu đạt từ 10 - 15 tiêu chí xã xây dựng NTM trở lên, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hiện nay để hoàn thành mục tiêu này địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương liên quan mật thiết với đời sống của người dân địa phương. Vì vậy, để đạt mục tiêu quan trọng này, các cấp, các ngành và chính quyển địa phương của huyện Lý Sơn đang nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình hành động, tạo sự đồng thuận cao từ cán bộ đến người dân, huy động cả hệ thống chính trị và vận động mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng tham gia thực hiện để hoàn thành chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đề ra.


                      Văn Mịnh
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201207/Ly-Son-Phat-huy-suc-manh-tong-hop-xay-dung-nong-thon-moi-2170367/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Nỗ lực gìn giữ nghề rèn truyền thống
(QNĐT)- Với người dân ở thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, Sơn Tịnh, nghề rèn không chỉ là chiếc “cần câu cơm” mà còn là nghề truyền thống của tổ tiên để lại, mang ý nghĩa lịch sử lâu đời. Chính vì vậy, trước tình trạng nghề truyền thống này đang dần bị mai một, hàng chục hộ dân nơi đây vẫn nỗ lực “sống chết” với nghề.
,
,
,