Thống nhất di dời Nhà máy Mì Tịnh Phong

Thứ Tư, 20:03, 18/04/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất việc di dời Nhà máy Mì Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh- do Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm làm chủ đầu tư ra khỏi vị trí hiện tại.

TIN LIÊN QUAN

Nông dân chờ bán Mì tại khu vực Nhà máy Mì Tịnh Phong.
Nông dân chờ bán mì tại khu vực Nhà máy Mì Tịnh Phong.


Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan hướng dẫn công ty nghiên cứu, khảo sát, đề xuất các phương án chọn vị trí di dời nhà máy, trong đó cần phân tích rõ mặt tích cực và dự lường trước những tác động tiêu cực về môi trường có thể xảy ra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Chủ tịch cũng yêu cầu việc thực hiện di dời phải đồng bộ với tiến độ triển khai dự án Khu phức hợp Đô thị - Công nghiệp - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi.

* Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa đồng ý cho Công ty TNHH KCN Việt Nam-Singapore (gọi tắt là VSIP) nghiên cứu đầu tư dự án Khu phức hợp Đô thị- Công nghiệp-Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi tại KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định đối với dự án Hợp phần 1 và Hợp phần 2. Giao Ban quản lý KKT Dung Quất tiếp nhận hồ sơ Hợp phần 1, tổ chức thẩm tra và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Sở KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ Hợp phần 2, tổ chức thẩm tra, tham mưu cho UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.
 

PV

 

.
.