Miễn, giảm và giãn thuế theo NQ 08: Nguồn thu ngân sách sẽ giảm 102 tỷ đồng

Thứ Ba, 10:44, 13/09/2011 [GMT+7]
.

 


(QNĐT)- Với mục tiêu đảm bảo thực hiện tốt chủ trương của Đảng là kiềm chế lạm phát, thắt chặt đầu tư công để ổn định nền tảng vĩ mô và thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế đất nước, liên tiếp trong tháng 8/2011, Bộ Tài chính và UBND tỉnh đã có công văn khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

 

Ngày 9/9/2011, Cục thuế Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về việc bổ sung một số nhóm giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
 
 

Có thể nói, Nghị quyết 08 ra đời trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước diễn biến theo chiều hướng phức tạp, chưa thể lường hết được những tác động có thể nảy sinh làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. Mọi giải pháp triển khai đều phải phản ánh nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đó là bằng mọi cách kiềm chế lạm phát, thắt chặt đầu tư công, từng bước ổn định nền tảng vĩ mô, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững và phát triển. Do đó, Nghị quyết 08 được ban hành là liều thuốc kích thích các doanh nghiệp từng bước ổn định, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.

Theo Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội: Kể từ ngày 01/8/2011 đến hết 31/12/2012 miễn thuế TNCN đối với:

Cổ tức được chia (trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, các quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng) từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo bình đẳng với thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hiện đang được miễn thuế.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân không thu thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.

Ngoài ra, đối với cá nhân có thu nhập tính từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Luật thuế TNCN số 04/2007/QH11 ngày 21/01/2007 cũng được miễn thuế trong thời gian từ 1/8/2011 đến 31/12/2011. Tuy nhiên sẽ không miễn thuế đối với cổ tức được chia từ các ngân hàng cổ phần, các quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng.

Trước bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao dẫn đến khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện mở rộng đối tượng thuộc diện giãn thời hạn nộp thuế một năm thuế TNDN phải nộp năm 2011 tính trên phần thu nhập từ các hoạt động sản xuất gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội… và một số ngành nghề sản xuất kinh doanh quan trọng có sử dụng nhiều lao động.

Trước đó, ngày 6/4/2011 Thủ tường Chính phủ đã ban hành Quyết định 21 cho phép giãn thời hạn nộp thuế TNDN trong thời gian một năm đối với các Doanh nhỏ và vừa. Theo báo cáo của Cục thuế Quảng Ngãi, dự kiến số thuế TNDN được gia hạn cho thành phần kinh tế này ước khoảng 67 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục giảm 30% số thuế TNDN trong năm 2011 đối với những Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị quyết, dự kiến số thuế TNDN giảm 30%  khoảng 16 tỷ đồng.

Riêng thực hiện giảm 50% mức thuế khoán (thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN) từ quý III/2011 đến hết năm 2011 đối với các cá nhân, hộ kinh doanh, nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, sinh viên, học sinh; hộ cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng xuất ăn cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân này giữ ổn định mức giá cho thuê, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng xuất ăn ca như cuối năm 2010, số thu ngân sách năm 2011 đối với trường hợp này sẽ giảm khoảng 0,2 tỷ.

Cũng theo đó giải pháp miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp dự kiến số thu trong ngân sách tỉnh sẽ giảm trong 5 tháng (từ 1/8/2011 đến 31/12/2011) là 5,2 tỷ đồng. Riêng giải pháp giảm 50% số thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 dự kiến ngân sách sẽ giảm khoảng 10 tỷ (trong đó: Năm 2011 khoảng 3 tỷ, năm 2012 khoảng 7 tỷ).

Đối với giải pháp miễn thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại luật thuế TNCN từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2011 thì số thu của ngân sách tỉnh ở lĩnh vực này ước giảm khoảng 4 tỷ đồng.

Như vậy, thực hiện chính sách miễn, giảm và giãn thuế theo Nghị quyết 08 của Quốc hội và Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì nguồn thu thuế cho NSNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2011 sẽ giảm khoảng 102 tỷ đồng (trong đó miễn giảm khoảng 35 tỷ đồng và gia hạn thuế khoảng 67 tỷ đồng).

Ông Hồ Quang Vịnh - Cục trưởng Cục thuế cho biết: Cục thuế đã và đang tập trung nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị quyết 08 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; đồng thời chỉ đạo cho các đơn vị trong ngành tập trung rà soát, thống kê một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở những địa bàn lớn có liên quan đến nội dung đã qui định thì khẩn trương tiến hành triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo UBND huyện, thành phố chỉ đạo một cách kịp thời.

Trong bối cảnh nguồn thu thuế nội địa năm 2011 trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn do nguồn thu lớn không phát sinh như dự kiến; việc miễn giảm theo Nghị quyết là thực tế đòi hỏi cần phải khẩn trương triển khai. Đó chính là vấn đề trăn trở cho dự toán thu năm 2011 và tình hình cân đối ngân sách của địa phương mà hơn bao giờ hết những nhà quản lý, điều hành ngân sách cần quan tâm chỉ đạo.

Bài và ảnh: Khoa Thành
.