Bốn Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thua lỗ

Thứ Năm, 21:38, 15/09/2011 [GMT+7]
.

Các đơn vị này gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và 2 Tổng công ty Hàng hải, Xăng dầu.

Dự kiến năm 2011, hầu hết các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng thuộc khối doanh nghiệp Trung ương duy trì được tốc độ tăng trưởng và đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, xét về hiệu quả kinh doanh có 4 đơn vị trong khối không có lợi nhuận.

Theo thống kê 8 tháng qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến lỗ hơn 11.000 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy dự kiến lỗ trên 3.000 tỷ đồng, Tổng công ty Hàng hải dự kiến lỗ 613 tỷ đồng, Tổng công ty Xăng dầu lỗ 1.200 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, một số đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc nhóm này có lãi là, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Công nghiệp cao su, Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Cà phê, các ngân hàng thương mại. Mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân của các đơn vị này đạt 15-20%./.

Theo Tuổi trẻ
.