Từ 1/9, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần

Thứ Năm, 20:10, 25/08/2011 [GMT+7]
.

Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ sử dụng quỹ bình ổn giá điện và các biện pháp khác để giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

 
Bắt đầu từ 1/9, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần, thay vì mỗi năm điều chỉnh một lần như hiện nay. Việc tăng hoặc giảm giá được thực hiện công khai minh bạch. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ sử dụng quỹ bình ổn giá điện và các biện pháp khác để giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội...

Thông tư nêu rõ, giá điện sẽ được tính toán kiểm tra hàng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào cơ bản gồm tỷ giá, giá nhiên liệu, cơ cấu sản lượng điện phát của các tháng đã qua. Trước ngày 20 hàng tháng, căn cứ trên các thông số đầu vào cơ bản thực tế được xác định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, tính toán chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào ở trên.

Nếu Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến trả lời, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công thương trình phương án điều chỉnh giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức 5% và thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo quy định./.

Đại đoàn kết
.