8 tháng, CPI tăng 17,64%

Thứ Năm, 09:39, 25/08/2011 [GMT+7]
.

Mặc dù CPI của tháng 8 chỉ tăng tăng 0,93% so với tháng 7, song tính chung cả 8 tháng, CPI tăng 17,64% so với 8 tháng đầu năm 2010, vượt mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là 17%. Đó là số liệu mà Tổng cục thống kê vừa công bố về chỉ số giá tiêu dùng cả nước.

Trong tháng 8, tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 1,35%, trong đó chủ yếu là nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình với mức tăng 1,59% so với tháng trước.

1.jpg
 
Các nhóm hàng tăng từ 0,21% - 1,13% so với tháng trước, riêng nhóm hàng bưu chính viễn thông vẫn là nhóm hàng duy nhất có chỉ số giảm 0,06% so với tháng trước.

So với đầu năm, CPI tháng 8 tăng 15,77%. So với cùng kì năm ngoái, chỉ số CPI tháng 8 tăng 23,02%. Tính chung cả 8 tháng, CPI tăng 17,64% so với 8 tháng đầu năm 2010.

Chỉ số giá tiêu dùng khu vực thành thị tháng 8 tăng 0,91% so với tháng trước và tăng 22,35% so với tháng 8/2010. Tại nông thôn, CPI tháng 8 tăng 0,94% so với tháng 7 và tăng 23,24% so với tháng 8/2010.

Xét theo vùng, tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng vùng Tây Bắc tăng mạnh nhất cả nước với mức tăng 1,51% so với tháng 7.

Chỉ số giá vàng tháng 8 cả nước tăng 8,7% so với tháng 7 và 47,63% so với tháng 8/2010. Chỉ số giá USD tăng 0,26% so với tháng 7 và tăng 8,64% so với tháng 8/2010.
 
Theo GDTĐ
.