Heifer đem lại niềm vui cho nông dân nghèo

Thứ Hai, 14:24, 02/05/2011 [GMT+7]
.

(QNg)- "Dự án hỗ trợ nông hộ tăng gia lợi tức thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp" do Chương trình Heifer Việt Nam tài trợ, đã được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Ngãi triển khai tại 2 xã Phổ Nhơn và Phổ Phong (Đức Phổ) từ tháng 7/2007.
 
Mục tiêu của dự án là sau 3 năm thực hiện sẽ tăng thu nhập cho các nông hộ tham gia dự án, tăng tỷ lệ mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp và hình thành các nhóm nông dân tương trợ trong cộng đồng, đủ năng lực để hoạt động độc lập. Nông dân tiếp thu được kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản. Sau 3 năm mỗi hộ tham gia dự án sẽ sở hữu  một con bò cái, để phát triển chăn nuôi.
 
(QNg)-
Bê con - sản phẩm của Chương trình Heifer đã được chuyển giao cho các hộ nông dân (thuộc pha 2) tiếp tục nuôi dưỡng.

Để thể hiện vai trò và trách nhiệm đôi bên trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án,  Ban quản lý dự án cấp tỉnh đã ký kết hợp đồng với từng hộ tham gia dự án. Trong đó xã Phổ Nhơn có 40 hộ và Phổ Phong 40 hộ.

Dự án đã cấp phát 80 con bò cái hậu bị và 4 bò đực giống cho 80 hộ tại 2 xã này, với tổng giá trị là 388,9 triệu đồng;  cấp phát các thiết bị và vật tư nông nghiệp (cỏ giống, trùn quế, hầm biogas), tiền làm chuồng trại, vắc xin tiêm phòng cho 80 hộ tham gia dự án, Mỗi hộ tham gia dự án được vay từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng, để tăng gia sản xuất, lấy ngắn nuôi dài. Dự án đã tổ chức 78 lớp tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật chăn nuôi và phi kỹ thuật cho nông dân tham gia dự án, đã thu hút được 1.464 lượt người tham dự. Ngoài ra còn tổ chức 2 đợt tham quan học tập ngoài tỉnh với 152 người tham dự.

Kết quả cho thấy sau 3 năm thực hiện, đến nay đàn gia súc do dự án đầu tư tại 2 xã Phổ Nhơn và Phổ Phong có tỷ lệ nuôi sống cao, hiện còn 83/84 con (99%) bò sinh trưởng, phát triển và sinh sản khá tốt (100% số bò cái đã lên giống và sinh sản).

Trong việc trồng cỏ để chăn nuôi, từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu Ban quản lý dự án tỉnh đã cấp cỏ giống cho các hộ tham gia dự án và hướng dẫn kỹ thuật trồng. Kết quả tất cả nông dân tham gia dự án đều thực hiện khá tốt quy trình kỹ thuật. Hiện tại các hộ đều có ít nhất từ 100 - 400m2 cỏ, nguồn cỏ phục vụ chăn nuôi là tương đối đảm bảo.

Nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, dự án đã cấp phát trùn quế giống và cho mượn vốn để xây dựng bể biogas (đã cho 3 hộ mượn vốn và 3 hộ này đã hoàn thành việc xây dựng và sử dụng bể biogas có hiệu quả).

Song song với nguồn lực hỗ trợ ban đầu là gia súc (bò giống), cỏ, trùn giống, Ban quản lý dự án tỉnh và xã đã cho 62 hộ vay từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng, để tăng gia sản xuất, với số vốn đã cho vay là 64 triệu đồng. Hầu hết các hộ tham gia dự án sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích và trả nợ đúng hạn. Đến nay nguồn vốn đã thu hồi và tiếp tục cho 54 hộ khác vay, để tăng gia sản xuất.

Để từng bước chuyển giao sản phẩm của dự án như gia súc, vật tư, vốn… cho các hộ nghèo khác trong xã, Ban quản lý dự án cấp tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý cấp xã và chính quyền địa phương tổ chức họp dân xét chọn những hộ hội đủ tiêu chuẩn để tham gia dự án ở pha 2. Kết quả đã thành lập được 4 nhóm nông dân tại 2 xã Phổ Nhơn và Phổ Phong (mỗi nhóm có từ 15 đến 21 người).

Chuyển giao sản phẩm cho các hộ kế tiếp là một trong những hoạt động chính của dự án, vì nó thể  hiện tính bền vững. Đến nay tổng số bê con sinh ra là 121 con, Ban quản lý dự án đã xem xét, đánh giá chọn những con đủ tiêu chuẩn và đã chuyển giao được 59 bê cái đảm bảo về trọng lượng, ngoại hình cho 59 hộ nghèo trong xã nhận.
 
Từ nguồn thu hồi bò đực giống thanh lý (do hết tuổi khai thác ở pha 1), Ban quản lý dự án đã mua 3 đực giống chuyển giao cho các hộ ở pha 2. Các loại vật tư thiết yếu khác như cỏ giống, tiền hỗ trợ làm chuồng (300.000đ/hộ) cũng được hộ cũ chuyển giao cho hộ mới đầy đủ, kịp thời. Kết quả từ 80 hộ ban đầu ở 2 xã, nay đã có thêm 59 hộ mới nhận chuyển giao, với tổng số hộ được hưởng lợi là 139 hộ (Phổ Nhơn có 70 hộ và Phổ Phong có 69 hộ).

Hiện tại tổng đàn bò của dự án ở 2 xã đã lên tới 203 con (có 79 bò cái sinh sản, 3 đực giống và 121 bê con từ 3-12 tháng tuổi). Tổng giá trị ước tính tới 2 tỷ đồng. Thu nhập của nhiều hộ tham gia dự án đã tăng lên rõ rệt. Thông qua các khóa tập huấn về kỹ thuật, phi kỹ thuật, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi  như: Ứng dụng các tiến bộ trong chăn nuôi có hiệu quả; vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi đã được người dân quan tâm, sự giúp đỡ lẫn nhau ngày càng được thể hiện rõ nét trong cộng đồng dân cư.
 
Dự án không những đã được nông dân ở 2 xã Phổ Phong và Phổ Nhơn đón nhận và hưởng ứng sâu rộng, mà nhiều đơn vị, ban ngành, xã trong tỉnh đã xem đây là mô hình điểm, để ứng dụng làm theo và nhân ra diện rộng. Hy vọng trong thời gian tới, Heifer sẽ đem lại nhiều niềm vui hơn nữa cho người nghèo ở tỉnh ta.         
       
Bài, ảnh: Nguyễn Khâm
.