Đề nghị các ngân hàng áp dụng lãi suất huy động xoay quanh 11,5%/năm

Thứ Ba, 12:23, 20/04/2010 [GMT+7]
.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn số 46/HHNH kêu gọi các tổ chức hội viên áp dụng mức lãi suất huy động xoay quanh mức 11,5%/năm và chấm dứt các hình thức khuyến mại như thưởng tiền, hiện vật nhằm giữ ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay.
 
Thực tế trong những ngày vừa qua, một loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động vốn VND, lên mức 11,99%/năm. Do vậy, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các tổ chức hội viên thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 và hướng dẫn của NHNN tại Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 nhằm giữ ổn định thị trường tiền tệ, có giải pháp giảm dần lãi suất cho vay phù hợp với thị trường và được xã hội chấp nhận.
 
 
Để tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang và sẽ có nhiều biện pháp mạnh để hỗ trợ cho các NHTM như điều hành linh hoạt hơn thị trường mở, giảm lãi suất chiết khấu,... Đây là cơ sở để các NHTM có điều kiện giảm dần lãi suất cho vay.
 
Tuy nhiên, việc thống nhất giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay và ổn định mặt bằng lãi suất huy động cần có sự hưởng ứng tích cực của tất cả các NHTM mới tạo ra sự ổn định trên thị trường tiền tệ, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các NHTM tham gia thị trường.
 
Đối với các mức lãi suất cho vay, các tổ chức hội viên căn cứ cân đối vốn của đơn vị mình, uy tín của doanh nghiệp, hiệu quả của dự án và các mức độ rủi ro đối với từng khách hàng để đưa ra mức lãi suất cho vay theo hướng giảm dần. Hiện nay, một số NHTM đã áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn dưới mức 14%/năm; mức lãi suất cho vay trung và dài hạn dưới mức 14,5%/năm và mức lãi suất cho vay tiêu dùng dưới mức 15%/năm. Theo Hiệp hội Ngân hàng, mức lãi suất mà một số NHTM đã áp dụng ở trên là phù hợp trong điều kiện kinh tế hiện nay và xã hội có thể chấp nhận được.
 
Về lãi suất huy động, để công khai, minh bạch hóa lãi suất huy động, Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các Tổ chức hội viên áp dụng mức lãi suất huy động xoay quanh mức 11,5% và chấm dứt các hình thức khuyến mại như thưởng tiền, hiện vật... làm sai lệch mặt bằng lãi suất huy động thực trên thị trường. Theo Hiệp hội Ngân hàng, mức lãi suất trên là phù hợp trong điều kiện hiện nay để đảm bảo cho các NHTM kéo mặt bằng lãi suất cho vay xuống, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích người gửi tiền và ngân hàng. Hiệp hội Ngân hàng cũng đề nghị các NHTM áp dụng các mức lãi suất hợp lý cho các kỳ hạn từ ngắn đến dài theo đúng thông lệ.
 
Theo Công thương
.