Công nghiệp tăng trưởng ấn tượng
16:00 | 20/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 18 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp (CN), giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, với tăng trưởng bình quân 4,49%/năm. Qua đó, hoàn thành nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.
.
.