Nỗ lực thu tiền sử dụng đất
21:53 | 08/08/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020, dự toán thu từ quỹ đất đối với dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh là 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2020, nguồn thu này không đạt. Do đó, Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách tỉnh đang tập trung chỉ đạo công tác này, nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.
.
.