Bình Tân Phú:

Phát huy lợi thế để phát triển kinh tế

16:30, 19/08/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi xã Bình Tân và xã Bình Phú sáp nhập thành xã Bình Tân Phú (Bình Sơn), đơn vị hành chính mới này đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là tận dụng những lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Theo Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú Nguyễn Minh Hoàng, sau khi sáp nhập, nhất là sau Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã gấp rút triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Xã tận dụng những lợi thế mới sau sáp nhập xác định hướng đi đúng đắn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Mục tiêu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất của xã đạt khoảng 2.561 tỷ đồng (tăng trưởng 10%/năm). Thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 0,3%/năm, đến cuối năm 2025 còn dưới 4%. Bình Tân Phú hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, có từ 2 khu dân cư kiểu mẫu trở lên...
 
Hạ tầng giao thông xã Bình Tân Phú (Bình Sơn) ngày càng được đầu tư hoàn thiện.
Hạ tầng giao thông xã Bình Tân Phú (Bình Sơn) ngày càng được đầu tư hoàn thiện.
Để đạt các mục tiêu trên, xã Bình Tân Phú đã cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất bền vững; đồng thời triển khai các mô hình sản xuất phù hợp và hiệu quả, nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Theo đó, xã đã chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang trồng các loại rau ngắn ngày, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, tiến đến xây dựng các vùng chuyên canh rau ở những nơi có điều kiện. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế rừng đồi, kinh tế trang trại; xây dựng và hình thành các mô hình chăn nuôi theo hướng hộ gia đình, gia trại... 
 
Bà Phạm Thị Cam, ở thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú, cho biết, sau một năm sáp nhập, điều dễ nhận thấy là cán bộ gần dân, sâu sát cơ sở hơn. Cấp ủy và chính quyền đưa ra những định hướng đúng và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, người dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, mang lại thu nhập khá cho các gia đình.
 
Bên cạnh đó, địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích hộ tư nhân, tổ chức, các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nâng cao chất lượng các ngành nghề như mộc, cơ khí... Hiện xã có 353 cơ sở kinh doanh và hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ, với doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 75,5 tỷ đồng.
 
“Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của xã Bình Tân Phú đạt 204 tỷ đồng; trong đó, sản xuất nông - lâm nghiệp ước đạt 128,7 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 35,4 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ 40 tỷ đồng. Kinh tế phát triển kéo theo đời sống của nhân dân trong xã không ngừng nâng lên...”, Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú Nguyễn Minh Hoàng thông tin.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.