Bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính

22:17, 20/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Giải quyết, trả hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Những bất hợp lý trong thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời được điều chỉnh, bãi bỏ. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được cải thiện, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân... Đó là những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách TTHC mà Quảng Ngãi đạt được trong 5 năm qua.Thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy (khoá XIX) về đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Từng bước hiện đại nền hành chính công
 
Trong 5 năm qua, Quảng Ngãi đã đưa vào hoạt động "Bộ phận một cửa" ở cả 3 cấp. Đặc biệt, từ tháng 4.2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, với cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ chuyên nghiệp. Đây là đầu mối trung gian thực hiện kiểm soát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 1.319 TTHC thuộc thẩm quyền của 16/16 sở thuộc UBND tỉnh. Từ tháng 7.2019, Trung tâm tiếp nhận thêm toàn bộ thủ tục về đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đóng góp tích cực trong công tác cải cách TTHC ở Quảng Ngãi trong thời gian qua.  ẢNH: BẢO LỘC
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đóng góp tích cực trong công tác cải cách TTHC ở Quảng Ngãi trong thời gian qua. ẢNH: BẢO LỘC
 
Trung bình mỗi ngày Trung tâm PVHCC tỉnh đón tiếp, nhận kết quả giải quyết cho hơn 600 lượt người. Tất cả hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC đều được công khai tại Trung tâm và trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm đã đưa vào ứng dụng các tiện ích để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức như tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ nhanh qua mạng xã hội, tin nhắn SMS... Đến nay, có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã thực hiện gần 251 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của công dân đạt hơn 99,8%.
 
Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước chuyển toàn bộ TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, khắc phục những tồn tại, hạn chế lâu nay trong giải quyết hồ sơ đất đai.
 
Cùng với Trung tâm PVHCC tỉnh, đến nay có 9/13 địa phương cấp huyện triển khai áp dụng Bộ phận một cửa hiện đại tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC cho tổ chức, công dân. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ qua bộ phận một cửa đúng hẹn đạt 95%. Với những trường hợp trễ đều thực hiện xin lỗi tổ chức, công dân. 
 
Khắc phục sự rườm rà, bất hợp lý
 
Thực hiện quy định về rà soát, đơn giản hóa TTHC để hạn chế những bất cập, rườm rà trong giải quyết TTHC, hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cập nhật, công bố TTHC mới để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Qua rà soát, UBND tỉnh ban hành 10 quyết định phê duyệt Danh mục TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 - 60% so với quy định đối với 238 TTHC trong 24 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 sở.
 
Công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC được tiến hành thường xuyên. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhiều tồn tại, sai sót trong giải quyết TTHC ở cấp huyện, cấp xã. Thời gian qua, các cơ quan đã tiếp nhận và chuyển xử lý gần 700 phản ánh về hành vi hành chính liên quan đến các lĩnh vực đất đai, tranh chấp đất đai, hộ tịch, chứng thực, khen thưởng, người có công, bảo trợ xã hội...
 
Bên cạnh xử lý bằng văn bản, nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân, Văn phòng UBND tỉnh chủ động xử lý nhanh nhiều trường hợp thông qua đường dây nóng kết nối với người làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, người đứng đầu cơ quan giải quyết ngay tại chỗ nhiều trường hợp phản ánh về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC.
 
Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, tổ chức, UBND tỉnh đã công bố 1.544 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của các sở, ban, ngành; 295 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 120 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc tích chọn, nhập và kết nối dữ liệu các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...
 
BẢO LỘC
 
 
 
.
.