Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Kịp thời chi trả cho các đối tượng

14:31, 17/07/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với cả nước, Quảng Ngãi đã và đang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42, Quyết định 15 của Chính phủ. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lương Kim Sơn đã trao đổi với PV Báo Quảng Ngãi về những thông tin này.
PV: Xin ông cho biết kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này?
 
Ông Lương Kim Sơn: Tính đến ngày 14.7, tỉnh đã phê duyệt tổng cộng 247.451 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 257 tỷ đồng; đã bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho 246.729 đối tượng, với kinh phí hơn 256 tỷ đồng, chiếm 99,69% tổng kinh phí đã phê duyệt. Đến nay, các địa phương đã cơ bản chi trả xong 3 nhóm đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội (BTXH) và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cho khoảng 236.909 đối tượng. Tổng kinh phí đã chi trả khoảng 247,6 tỷ đồng, chiếm 97,3% kinh phí đã phê duyệt. Kinh phí còn lại (2,7%) chưa thực hiện là do trong quá trình tổ chức rà soát chi trả, có một số đối tượng trùng với đối tượng khác, hoặc từ chối hưởng chính sách...
 
PV: Được biết, trong quá trình chi trả cho nhóm hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh thì có phát sinh thành viên trong hộ. Điều này ảnh hưởng như thế nào đối với việc chi trả?
 
Ông Lương Kim Sơn: Trong quá trình thực hiện rà soát, thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả cho đối tượng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, thì phát sinh thêm đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do sai sót đề nghị phê duyệt bổ sung là: 44/150.249 đối tượng (chiếm 0,029%). Trong đó, số đối tượng đã được phê duyệt bổ sung 18 đối tượng, số đang chờ thẩm định phê duyệt là 26 đối tượng.
 
Nguyên nhân dẫn đến việc bỏ sót đối tượng phải đề nghị bổ sung là do cán bộ trong quá trình lập danh sách đã bỏ sót đối tượng; đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo trùng họ tên với đối tượng BTXH, nên bị loại bỏ khi lập danh sách (vì sợ trùng với đối tượng BTXH); đối tượng BTXH đã thoát nghèo chuyển sang cận nghèo không còn được hưởng chế độ BTXH nữa, nhưng chưa được cập nhật vào danh sách đề nghị hỗ trợ thuộc diện hộ cận nghèo.
 
Vừa qua, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, giải thích cho đối tượng được rõ và khẩn trương rà soát, trình Sở phê duyệt bổ sung, tiếp tục tổ chức chi trả cho đối tượng, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kinh phí bổ sung được UBND tỉnh phân bổ riêng theo từng đợt, nên không ảnh hưởng đến việc tổ chức chi trả và quyết toán. 
Chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công tại xã Hành Minh (Nghĩa Hành).
Chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công tại xã Hành Minh (Nghĩa Hành).
PV: Để thực hiện việc kê khai, lập danh sách đề nghị hỗ trợ đúng đối tượng đối với các nhóm đối tượng còn lại, Sở LĐ-TB&XH đã hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai như thế nào?
 
Ông Lương Kim Sơn: Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Sở đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND để thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cấp xã. Hồ sơ, quy trình thủ tục, thời gian thực hiện đã được cụ thể hóa, hướng dẫn rõ ràng trong Kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với cấp xã, cấp huyện.
 
Để theo dõi, nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Sở cũng đã tổ chức kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 và Kế hoạch số 58 tại 13 địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện chức năng giám sát tại các địa phương và đã thực hiện giám sát ngay từ khâu rà soát lập danh sách, đến công tác chi trả cho đối tượng.
 
Thời gian đến, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách, thẩm định, phê duyệt để kịp thời chi trả cho các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, theo dõi sát sao, nắm bắt thông tin, phản ánh của người dân để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.
 
PV: Xin cảm ơn ông!
 
XUÂN HIẾU
(thực hiện)
 
 
 
.
.