Video: Khánh thành nhà truyền thống xã Bình Thuận

22:40, 14/06/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sau thời gian xây dựng và tích cực sưu tầm hiện vật, sáng 13.6, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nhà truyền thống của địa phương. Đây là địa chỉ giáo dục cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quân và dân xã nhà.
>> Xem Video:
.
 
 
.