Phối hợp kiểm tra thực hiện thuế khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông

22:22, 20/06/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra thực hiện thuế khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Cục Thuế tỉnh có nhiệm vụ thực hiện rà soát, đánh giá rủi ro đối với người nộp thuế hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn quản lý thuế, thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn kết hợp với thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2020, xử lý vi phạm về hoá đơn, về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; thực hiện đôn đốc thu kịp thời số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra nộp ngân sách nhà nước.
 
Tham gia, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý cát, sỏi lòng sông để thực hiện thanh tra, kiểm tra, xác định đúng sản lượng cát, sỏi lòng sông được người nộp thuế khai thác, kinh doanh.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi trên sông, hồ, vùng cửa sông ven biển theo thẩm quyền; phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế về giấy phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, khoáng sản khác, sản lượng khai thác.
 
Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, hoạt động vận chuyển, mua bán cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn tỉnh; phối hợp điều tra, xác minh hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản do cơ quan thuế cung cấp.
 
Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án khi thực hiện thanh toán, quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có sử dụng cát, sỏi lòng sông trong quá trình thi công phải đảm bảo đúng theo quy định.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành của địa phương phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông và không chấp hành nghĩa vụ thuế, phí theo quy định để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn, các khu vực tập kết khoáng sản,...
 
PV
.