Doanh nghiệp vay vốn lãi suất 0% để trả lương: Giải ngân trực tiếp cho người lao động

21:40, 09/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động (NLĐ) trong thời hạn không quá 3 tháng. Để hiểu rõ hơn về điều kiện vay, mức cho vay và quy trình, thủ tục cho vay, giải ngân... phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Trần Duy Cường.
Ông trần duy cường.
Ông trần duy cường.
PV: Xin ông cho biết, để được hưởng chính sách theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động phải đáp ứng những điều kiện nào?
 
Ông TRẦN DUY CƯỜNG: Theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng CSXH Việt Nam, người sử dụng lao động được vay vốn, với lãi suất 0%/năm để trả lương cho NLĐ, phải đáp ứng điều kiện cụ thể như: Có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 30.6.2020.
 
Bên cạnh đó, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho NLĐ ngừng việc. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019. Khách hàng có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, khách hàng có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ phải có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
"Để vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, Ngân hàng CSXH sẽ thực hiện giải ngân trực tiếp đến NLĐ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của NLĐ, hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở Ngân hàng CSXH".
 
Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh TRẦN DUY CƯỜNG
PV: Vậy quy trình phê duyệt, thủ tục cho vay được quy định cụ thể như thế nào, thưa ông?
 
Ông TRẦN DUY CƯỜNG: Theo quy định tại Quyết định số 15, chậm nhất ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện, nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).
 
Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, danh sách NLĐ bị ngừng việc, gửi chi nhánh Ngân hàng CSXH cùng cấp và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 
Sau khi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn gửi đến Ngân hàng CSXH. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng CSXH và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Ngân hàng CSXH nơi cho vay phê duyệt cho vay. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay, Ngân hàng CSXH nơi cho vay thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi khách hàng. 
Hằng tháng, Ngân hàng CSXH sẽ chuyển khoản hoặc giải ngân trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng CSXH cho người lao động.
Hằng tháng, Ngân hàng CSXH sẽ chuyển khoản hoặc giải ngân trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng CSXH cho người lao động.
PV: Để đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, ngân hàng sẽ triển khai giải ngân như thế nào, mức vay bao nhiêu?
 
Ông TRẦN DUY CƯỜNG: Đối với những khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay sẽ được ngân hàng giải ngân kịp thời. Số tiền khách hàng vay được Ngân hàng CSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến NLĐ bị ngừng việc trên cơ sở danh sách NLĐ bị ngừng việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hằng tháng và theo đề nghị của khách hàng. Tuy nhiên, để vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, Ngân hàng CSXH nơi cho vay sẽ thực hiện giải ngân trực tiếp đến NLĐ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của NLĐ, hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở Ngân hàng CSXH nơi cho vay. Việc giải ngân của Ngân hàng CSXH được thực hiện đến hết ngày 31.7.2020.
 
Theo quy định, mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6.2020). Lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận, nhưng không quá 12 tháng. 
 
Nguồn vốn để Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay người sử dụng lao động theo quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ là nguồn vay tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0%/năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
HỒNG HOA
(thực hiện)
 
 
 
 
.
.