Lao động Việt Nam ở nước ngoài mất việc do Covid-19 được hỗ trợ 5 triệu

18:46, 04/04/2020 [GMT+7]
.
Bộ LĐ- TB & XH triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng dịch Covid -19.
 
Theo đó, người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp. Tùy theo mức độ bị ảnh hưởng, số lượng người lao động bị ảnh hưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có mức hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp cụ thể.
 
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp.
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp.
Theo quy định, người lao động sẽ được hoàn trả các khoản chi phí và hỗ trợ, như: Tiền môi giới, tiền dịch vụ, hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Đối với trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá sản) hoặc không phải do lỗi của người lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu bên môi giới hoàn trả lại cho người lao động một phần tiền môi giới người lao động đã nộp.
 
Người lao động làm việc chưa đủ một nửa thời gian theo hợp đồng thì được nhận lại một nửa tiền môi giới đã nộp. Người lao động đã làm việc từ 50% thời gian theo hợp đồng trở lên thì không được nhận lại tiền môi giới. Trường hợp không thể đòi được của bên môi giới thì doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động theo nguyên tắc vừa nêu và được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 
Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ theo thời gian (số tháng) thực tế người lao động làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước./.
 
Phạm Hạnh/VOV1
.