Hướng dẫn tạm dừng đóng một phần BHXH trong 12 tháng do dịch Covid-19

21:25, 16/03/2020 [GMT+7]
.
“Các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành thuộc Trung ương và BHXH VN hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, nếu đủ điều kiện, thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…”.
 
Đây là một phần nội dung công văn vừa được Bộ LĐ-TB&XH ban hành, nhằm hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. 
 
Được biết trước đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu và đề xuất phương án cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.
 
Đặc biệt là lĩnh vực BHXH với thời gian đủ để doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất và kinh doanh.
 
Trên tinh thần chỉ đạo đó, Công văn mới ban hành của Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh nội dụng: "Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất".

 

Người lao động đăng ký thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội (Ảnh: Hoàng Mạnh)
Người lao động đăng ký thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội (Ảnh: Hoàng Mạnh)
Thời gian tạm dừng đóng BHXH có thể kéo dài tối đa 12 tháng.
 
Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, căn cứ của hướng dẫn trên dựa trên nhiều quy định, như: Khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TTBLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Công văn của Bộ LĐ-TB&XH cũng nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan LĐ-TB&XH và cơ quan Tài chính địa phương cần hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết.
 
Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.
 
Theo Bộ LĐ-TB&XH, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch.
 
Được biết, quỹ BHXH bao gồm: Quỹ ốm đau và thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ hưu trí và tử tuất. Trong đó, quỹ hưu trí và tử tuất có tính dài hạn.
 
Theo Bảo hiểm xã hội VN, hết năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,185 triệu người; BHXH tự nguyện là 551 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là 15,068 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp là 13,343 triệu người...
 
Hoàng Mạnh/Dân trí
.