Chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư, khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân

10:12, 11/02/2020 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ Quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, hỗ trợ một lần cho những người giữ các chức danh: Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; Công an viên ở thôn có thời gian công tác dưới 5 năm 6.000.000 đồng/người; từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm 8.000.000 đồng/người; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm 10.000.000 đồng/người; từ đủ 15 năm trở lên 12.000.000 đồng/người.

Những người giữ các chức danh: Bí thư Chi đoàn; Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ; Chi hội Trưởng chi hội Nông dân; Chi hội Trưởng chi hội Cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố có thời gian công tác giữ các chức danh ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ một lần như sau: Dưới 5 năm 2.000.000 đồng/người;  từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm 3.000.000 đồng/người; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm 4.000.000 đồng/người; từ đủ 15 năm trở lên 5.000.000 đồng/người.

Riêng trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng hỗ trợ của chức danh có mức hỗ trợ cao nhất.

Xem nội dung văn bản tại đây

PV

Hãy nhấn vào đường link bên dưới để tải ứng dụng Báo Quảng Ngãi trên Google Play và App Store.
.